Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Multimedia CD-ROM

NYHET - NYHET - NYHET
Menorah presenterar en multimedia CD-ROM:

MELLANÖSTERN 1947 - 2000
Historien om Israels tillkomst och vidare öden
© Svensk Israel-Information och tidskriften Menorah

En uppslags- och lärobok om Israel, Mellanöstern och den arabisk-israeliska konflikten på svenska

Texten omfattar 77 000 ord och har en snabbklickad innehållsförteckning med länkar mellan avsnitten. Den innehåller en faktasammanställning om länder och områden som varit eller är i krig med Israel: Syrien, Irak, Iran, Jordanien, Saudiarabien, Gazaremsan/Västbanken, Egypten och Libanon. Texten kompletteras med bilder, kartor, videoklipp och en unik sammanställning av 40 internationella avtal, lagtexter och andra officiella dokument på engelska som täcker den period som behandlas. Den svarar på frågor som ofta ställs, exempelvis: Varför kom en judisk stat överhuvudtaget upp på den internationella agendan och varför blev brittiska mandatområdet Palestina 1947 föremål för FN:s delningsförslag? Inledningsvis tas Israels religionshistoriska och politiska bakgrund upp - patriarken Abrahams söner och sionismen - och avslutas med en analys om de i december 1999 återupptagna fredssamtalen mellan Israel och Syrien. Huvudförfattare och redaktör är Marie-Hélène Boccara, tidigare verksam i Svensk Israel-Information.

Vad behövs: CD-ROM:en är avsedd för PC med lägst 486DX/66 MHz, Windows 95/98/2000 eller NT 4.0. Internet Explorer 4+ (helst IE 5) och Microsoft Media Player måste vara installerade. 16MB RAM (32 MB för NT 4), 5 MB HD, CD-läsare och mus erfordras. En Mac-version är för närvarande inte planerad.

Hur beställer man? Det gör Du enklast genom att skicka in kr 150 per st. till Menorah. Priset gäller år 2000.
Postgiro: 45 42 60-1, Bankgiro: 671-6609. Märk talongen "CD-ROM".
Församlingar och skolor som vill köpa större antal mot faktura, vänligen ring eller faxa för att få kvantitetspris.
Leveranstid: normalt en vecka, med reservation för slutförsäljning. Distribution:
Tidskriften Menorah
Box 5053, 102 42 Stockholm.
Tel. 08-667 6770, Fax 08-663 7676
E-post: prenum@menorah-sweden.comTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.