Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

OrganisationerMer nyanserade än väntat

En nyligen utförd studie av Israeli Democracy Index 2012 visar fascinerande resultat som förvånar många både i och utanför Israel. Visst är många israeliska araber kritiska mot delar av israelisk politik, men det förvånande är det stora gap mellan dem och den arabiska eliten i Israel, särskilt i Knesset, där eliten är mycket mer negativ mot Israel än araber i allmänhet.

Foto Karl Gabor
Till exempel är ca 45 % av de arabiska medborgarna stolta över att vara israeler. Siffran har varierat mellan drygt 40 till drygt 50 % de senaste åren. Mot bakgrund av konflikten mellan Israel och arabvärlden är det inga dåliga siffror.

I samband med en presskonferens med brittiska journalister som en av de ansvariga forskarna (Alexander Yacobson) för studien höll, kom frågan upp. Han frågade dem då: "Skulle 45 % av katolikerna på Nordirland vara beredda att säga "Jag är stolt över att vara brittisk", en journalist svarade: "Jag tror inte att ens 45 katoliker på Nordirland skulle säga att de var stolta över att vara brittiska". Han kan ha överdrivit men svaret är ett mått på hur en stor del av en minoritet kan känna sig visavi sin regering.

55 % av araberna anser att Israel är demokratiskt, varav 8 % anser till och med att Israel är "för demokratiskt". Drygt hälften har förtroende för parlamentet och för presidenten, men bara 39 % har förtroende för regeringen. Hela 82 % håller "definitivt med om" att våld inte får användas under några omständigheter för att uppnå politiska mål.

En majoritet av araberna svarade att de upplever diskriminering. Detta ska tas på allvar. Även om det fanns nyanser i svaren där drygt hälften menar att de håller med "delvis".

När det gäller Israels försvar, svarade 45 % att det var viktigt att Israels militära förmåga ökas. Över 60 % har förtroende för armén. Dessa siffror bör tolkas mot bakgrund av det kaos och krig som finns runt omkring Israel, där den arabiska våren har övergått till dödligt våld. Förtroendet för den israeliska polisen har ökat till 62 % på bara ett år. Det beror troligen på de satsningar som gjorts för att bekämpa brott i den arabiska sektorn och visar att förtroendet hos de arabiska medborgarna ökar snabbt när konkreta förbättringar görs. Högsta Domstolen är en institution som också åtnjuter högt förtroende; 78 % litar på HD.

Hur ser Israels araber på framtiden? En stor majoritet anser att landet har en fortsatt stark förmåga att försvara sig, och kommer behålla sin status som high-tech land. Cirka hälften tror att Israel kommer att bli mer religiöst och drygt hälften att dess internationella isolering kommer att öka. Drygt 60 % är optimistiska inför Israels framtid. Många araber och andra minoriteter uppnår också höga positioner i det israeliska samhället, inom regeringskansliet, HD och inom alla typer av akademiska yrken. Nyligen utnämndes för första gången en drus, Ghassan Alian till chef för det mest prestigefyllda israeliska förbandet; Golani-brigaden.

Mot bakgrund av den mycket negativa bild av Israel som är legio i de allra flesta media, visar denna undersökning liksom utvecklingen i Israel rent allmänt, att situationen för den arabiska minoriteten i Israel är mer nyanserad och mycket bättre än vad vi har förletts att tro.

Lisa Abramowicz, GeneralsekreterareTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!