Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

OrganisationerSida väljer sida?

På senare tid har flera artiklar i media fokuserat på det s.k. informationsbiståndet, det vill säga hur delar av det svenska biståndet finansierat ensidig propaganda riktat mot allmänhet och politiker.

Foto Karl Gabor
Nyligen har biståndsminister Gunilla Carlsson uttryckt sitt starka ogillande över Palestinagrupperna i Sverige, PGS, senaste propagandaskrift " "Kolonialism och apartheid - Israels ockupation av Palestina". För detta temanummer av "Palestina Nu" och några seminarier beviljades PGS totalt 700 000 kronor från Forum Syd, den organisation som statliga Sida anlitar för att hantera sitt informationsuppdrag.

- Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det inte funkat, säger Gunilla Carlsson till SvD.

De senaste två åren har Sidas samarbetsorganisation Forum Syd genom detta informationsbidrag utbetalat omkring 1,3 miljoner kronor till PGS för ett "informations- och påverkansprogram" som "ökar kunskapen om Mellanösternkonflikten" i Sverige.

PGS bedriver också omfattande bojkott- och sanktionsaktiviteter mot Israel, i strid med svensk utrikes- och handelspolitik. Miljonbidragen från biståndsbudgeten finansierar lobbyingverksamhet mot "beslutsfattare, studenter, lärare, föreningsaktiva, journalister och allmänhet", däribland Sida som indirekt förser organisationen med bidrag. Men PGS har kontinuerligt fått statligt stöd för sin ensidiga propaganda under många år, som tack vare stödet kunnat spridas till allmänheten utan kostnad för dem.

Palestinagrupperna reagerade häftigt på kritiken. De publicerade ett pressmeddelande där de gick till angrepp mot regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson. Bland annat skriver PGS att Gunilla Carlsson försöker styra vad "civilsamhällets organisationer får och inte får säga, utifrån sina egna politiska åsikter". Forum Syd menar att de som organisation inte tar någon ställning (?) till vad som står i tidningen Palestina Nu utan att "de ser till en helhet när de beviljar biståndspengar till olika organisationer".

-Detta är ett enstaka fall där det blivit fel säger Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo. Hur mycket som kan tolereras i en skrift är en tolkningsfråga där vi måste ha en löpande diskussion, säger Beijmo. Regeringen och Sida är överens om en översyn av regelverket för informationen om det svenska biståndet. Forum Syd fungerar alltså som en underleverantör till den statliga biståndsmyndigheten Sida avseende informationsbistånd. Samtidigt är många s.k. solidaritetsorganisationer medlemmar i Forum Syd, de allra flesta på vänsterkanten.

Styrelsen väljs på mandat av dessa organisationer. Det väcker en annan fråga av principiell och juridisk vikt, nämligen frågan om jäv i allmänhet och stödet till PGS i synnerhet. Anna Wester, sedan flera år tjänsteman hos PGS, satt som ledamot i Forum Syds styrelse åtminstone under 2009. För närvarande (2011) sitter Monzer el-Sabini i styrelsen för Forum Syd. Han är aktivist i en organisation för alla palestinska flyktingars återvändande till Israel men sitter på mandat från Emmaus, en välgörenhetsorganisation med en klart antiisraelisk agenda.

I Forum Syds valberedning 2011-12 sitter Eva Strandberg från Svenska Palestinakommitten.

Jag är inte för censur. Jag tycker att organisationer ska få publicera vad de vill om det inte handlar om hets mot folkgrupp, men ska de få skattemedel för detta? Från organisationer där beslut om medelstilldelning tas av sina egna eller ideologiskt närstående organisationer? Det luktar jäv lång väg. Därför bör, förutom frågan om skattestöd till lögnaktig och ensidig propaganda, även frågan om vilka som sitter i styrelsen och på vems mandat, behandlas i översynen.

Lisa Abramowicz, Generalsekreterare Svensk IsraelinformationTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!