Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

OrganisationerGoldstone. Igen.

Domare Richard Goldstone skrev en helt sensationell artikel "Omprövningen av Goldstonerapporten om Israel och krigsbrott" i Washington Post den 1 april. I skrivande stund har dess ord genljudit i en vecka och inneburit att bl.a. USA:s regering bekräftar Goldstones omvärdering.

Foto Karl Gabor

Artikeln är en total omvärdering av den s,k, Goldstonerapporten som lades fram för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter i september 2009. Rapporten behandlade Israels och Hamas beteende under Gazakriget 2008-2009 och om eventuella krigsbrott hade begåtts.

Anledningen till Goldstones förändrade syn på Gazakriget är ett resultat av den slutliga rapporten från FN:s kommitté av oberoende experter som leddes av förre New York-domaren Mary Mc Gowan Davis. Den följde upp rekommendationerna från Goldstonerapporten om att Israel och Hamas skulle utreda misstänkta brott i anslutning till kriget. Även andra fakta har bidragit till omvärderingen.

Därför medger numera Goldstone att:

  • om han 2009 vetat vad han vet nu, skulle Goldstonerapporten ha blivit ett helt annat dokument.
  • palestinska civila inte var avsiktliga mål.
  • Israel har rätten och skyldigheten att försvara sig själv och sina medborgare mot attacker utifrån och inifrån.
  • Israel har ägnat avsevärda resurser åt att seriöst utreda anklagelser om otillåtligt eller rättsvidrigt beteende i Gaza.
  • Israel har tillämpat förändringar i sin krigsföringspolitik för att skydda civila i krig i tättbebyggda områden, bland annat att begränsa användandet av vit fosfor.

Goldstone kritiserar starkt Hamas för att inte ha företagit några som helst utredningar avseende sina raket- och granatattacker mot Israel, vars syften varit helt klara ända från allra första början; att döda, terrorisera och skada civila israeler. Det faktum att Hamas har "misslyckats" i sina syften i så måtto att få israeler dödats eller skadats, minskar inte kriminaliteten i dessa brott. FNs Råd för Mänskliga Rättigheter bör å det skarpaste fördöma dessa avskyvärda handlingar, skriver Goldstone.

Vidare kritiserar Goldstone Hamas för att dessa folkrättsbrott har fortsatt mot civila israeliska mål. Krigets lagar gäller Hamas (och motsvarande grupper) i lika hög grad som statliga, nationella arméer. Han konstaterar också att Hamas statistik över dödsoffer under kriget bekräftar de israeliska siffrorna. Hamas har medgett att ca 700 militanta dödades under kriget, vilket innebär att över hälften av offren var militanta, inte civila.

Mot bakgrund av att svenska politiker och debattörer brukar ställa mindre krav på icke-statliga organisationer, är det anmärkningsvärt att Goldstone skriver i klartext att lagar för väpnad konflikt gäller i lika stor utsträckning för icke-statliga aktörer som Hamas, som för nationella arméer. "Att säkerställa att icke-statliga aktörer respekterar dessa principer och att de företar undersökningar när så inte sker, är en av de viktigaste utmaningarna för lagen för väpnade konflikter. Endast om alla parter i väpnade konflikter håller dessa normer kommer vi att kunna skydda civila, som utan egen förskyllan dras in i krig."

En annan viktig princip är att Goldstones rapport inte utgjorde en rättslig process. Rapporten visade på områden där potentiella krigsbrott kunde ha begåtts av de stridande parterna. Parterna rekommenderades undersöka vidare och där så behövdes inleda rättsliga processer, vilket alltså Israel har gjort, men inte Hamas. Tyvärr kom rapporten att behandlas av omvärlden som om den var ett juridiskt dokument, vilket den aldrig var eller var tänkt att vara.

Goldstone har sagt att han kommer - "när dammet har lagt sig" - verka för att hans rapport dras tillbaka från Rådet, samt FN:s Generalförsamling.

Hans omprövning kommer att betyda mycket för synen på såväl Gazakriget som Israel-Palestinakonflikten i stort och har diskuterats livligt i omvärlden, men knappast alls i Sverige.

Lisa Abramowicz, Generalsekreterare Svensk IsraelinformationTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!