Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

OrganisationerIsrael - ett hopp för Mellanöstern

Samfundet Sverige-Israel samlades åter till rikskonferens 16-18 april, denna gång i lärdomsstaden Uppsala, rikets fjärde stad. Konferensen hölls i en positiv och hoppfull ton som väl motsvarade det valda konferenstemat "Israel - ett hopp för Mellanöstern".
Text och bild Stefan Sturesson

De olika talarna med Israels ambassadör i spetsen kunde visa att Israel på område efter område bidrar till att skapa inte bara ett bättre Mellanöstern, utan en bättre värld. Dessvärre tillåts inte Israel att vara den motor i utvecklingen för Mellanösterns länder, som det skulle kunna vara.

- Vi är otåliga, vi vill inte vänta i evighet", sade ambassadör Benny Dagan, syftande på möjligheten till fredlig samexistens i Mellanöstern. Vi är en fri och oberoende stat, som längtar efter att leva i fred med våra närmaste grannar, fastslog han. Arabsidan måste konkret visa att Israel är accepterat i Mellanöstern, palestinierna måste upphöra med sin terrorism, sedan kan vi diskutera alla knäckfrågor, inklusive Jerusalem.

Ambassadören berörde också det allvarliga läge som Israel befinner sig i, om hotet från Iran och de iranstödda terrorgrupperna:

- Iran hotar Israel med utplåning och stöder grupper med samma agenda i Libanon och Gaza. Fredsprocessen kan inte gå framåt om Iran fortsätter att utöva inflytande i regionen, underströk ambassadören, som också kritiserade USA för att inte ha en trovärdig plan för att stoppa Iran. Om vi blir tvungna, kommer vi att hantera detta hot på egen hand. Vi vet hur vi ska försvara oss, menade ambassadören.

Ett helt annat ämne svarade professor emeritus Bengt Meyerson för i föredraget "Från antistridsgasmedel till Alzheimermedicin", där han visade på hur en israelisk militär forskning fått viktiga spinoff-effekter när det gäller att motverka hjärnans åldrande och Alzheimer. Överhuvudtaget visade hans föredrag vilken framstående nation Israel är inom medicinsk forskning. "Israel svarar för 6 100 läkemedelspatent" kunde prof Meyersson berätta. Det är en rekordsiffra för ett så litet land.

Israels landvinningar för att bygga en välfärdsstat mitt i en stillastående ökenregion, framgick med önskvärd tydlighet i Franz Cohns föreläsning "Israels väg fram till en västerländsk välfärdsstat". Franz Cohn ägnar i dag som pensionär en stor del av sin tid att skriva och sammanställa positiva nyheter om Israel. En stor del handlar om det israeliska näringslivet. Han pekade på en rad faktorer som lett till Israels framgångar.

En av de viktigaste är satsningen på utbildning. Israel har i dag 200 000 studenter som studerar vid universitet och forskningsinstitut. Höga krav ställs på studerande som söker stipendier. Invandringen har också gett Israel ett stort tillskott av färdigutbildade akademiker, inte minst från Ryssland. Räknat per capita är Israel det land i världen som satsar mest på forskning och utveckling. Franz Cohn gav en rad exempel på israeliska produkter som skördat stora framgångar, från kolsyremaskinen Sodastream till framgångsrika läkemedel och IT-produkter.

Samfundets riksordförande Gunnar Hökmark brukar alltid komma med snärtiga och minnesvärda kommentarer i sina anföranden. Än en gång slog han fast att vad en region som Mellanöstern behöver, en region där förtrycket hör till vardagen, är mer demokrati, mer av allt det som Israel står för. "Samfundet Sverige-Israel är den mest propalestinska organisationen i Sverige", sade han och fick hela publiken att tänka efter. För inte bidrar Palestinagruppernas stöd för PLO och Hamas till en bättre situation för palestinierna? Men om Israel fick möjlighet att lära palestinierna att bygga demokrati, religionsfrihet och välfärd skulle området kunna bli ett ljus för hela världen. För det är det Israel erbjuder - ett hopp för hela Mellanöstern.

Samfundets moderator och programledare Siewert Öholm ledde konferensen med säker hand och fick igång livliga diskussioner. En teolog, Gunnel André, medverkade på sabbatsaftonen och gjorde en intresseväckande analys av en gammaltestamentlig text. Dessutom gav hon intressanta inblickar i Uppsalas historia under en rundvandring i lärdomsstaden på lördagsmorgonen. Fredags- och lördagskvällen bjöd också på uppskattad musikunderhållning, Katarina Hellgren med sin breda repertoar av sånger på jiddisch och hebreiska, gruppen Zibur för sin svängiga klezmerjazz. En minnesvärd konferens som spände över mycket!Textlänkar
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!