Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

OrganisationerPalestinalobbyns krumbukter

Först och främst måste det sägas att det är helt legitimt med en solidaritetsrörelse för palestinierna. Många av dem har det svårt även om deras situation till stor del beror på deras ledarskap. Att stödja palestiniernas strävan för ett drägligt liv och målet om en egen stat behöver inte vara vare sig antidemokratiskt eller antiisraeliskt. Är Palestinagrupperna (PGS) en sådan organisation? Jag tvivlar. 

PGS får ca 40 miljoner kronor varje år vars medel främst används till olika projekt i Palestina och Libanon. En rejäl summa finns också för ett kontor och fyra anställda och en snyggt utformad propaganda som sedan länge fritt utdelas i skolor över hela landet. Detta är inget jag klandrar PGS för utan de statliga eller statligt stödda organisationer som fördelar bidragen.

När Svensk Israel-Information sökte stöd från organisationer som bidrar generöst till PGS för att sprida boken "Israels historia" (Hillelförlaget) till skolornas högstadier och gymnasier, blev det däremot nobben, utan motivering. År 2007 hade PGS 816 medlemmar enligt deras egen verksamhetsberättelse. Ingen direkt massrörelse…

Vidare i verksamhetsberättelsen kan man läsa: "När den nya regeringen tillträdde uppvaktade vi utrikesminister Carl Bildt på flera sätt, dels genom brev där vi frågade hur han ämnade agera framöver, dels genom media där vi påminde om det engagemang han tidigare visat för Palestina och framförde de krav som antogs vid PGS kongress 2006. Vi fick ett utförligt svar där han höll med Palestinagrupperna på alla punkter."

Trots detta inflytande på såväl utrikespolitiken och spridningen av sin propaganda är inte PGS glada. "Israellobbyn" finns ju! Och även om den inte är lika stark som amerikanska AIPAC så tycks närvaron av individer och organisationer som inte tycker som PGS irritera själsfriden. Därför har PGS i Palestina Nu 4/2009 ”analyserat” den svenska Israel-lobbyn. Denna analys har bestått i att PGS har läst nummer 2/2009 av Menorah och funnit den partisk!  

Per Gahrton, PGS ordförande, har också jämfört "Israellobbyn", som han kallar "Abramovics underjordiska stödtrupper" med Hells Angels, för att sedan be Hells Angels om ursäkt för jämförelsen. "Den svenska Israellobbyn visar nu upp sig i sin diskreta charm. Så ser de ut, Abramovics underjordiska stödtrupper, som brukar förpesta våra mejl, sms, brevlådor, telefoner. Bra att de kryper upp ur hålorna. Men förlåt för HA-jämförelsen, den är orättvis - mot Hells Angels!" Vilka han räknar till mina "underjordiska stödtrupper" förtäljer inte hans blogg. Gahrton ”skojar” vidare på PGS hemsida den 7/1 med den talande rubriken ”Skäms Svensk Israel-information för sitt Israelstöd?” Samtidigt kritiserar Gahrton SII för att den "stöder Israel regim". Gahrton kommenterar vidare SII med följande uttalande:

"PGS stöder varken Fatah eller Hamas, varken Folkfronten eller Jihad. I våra uttalanden och skrifter finns ofta kritik mot inslag i de palestinska grupperingarnas agerande."

Glädjande uttalande, men jag har inte kunnat se någon kritik mot Hamas, som efter en blodig statskupp styr Gaza sedan juni 2007. Jag har försökt via sökrutan på PGS hemsida hitta kritik mot Hamas, men inte hittat någon. Trots att Hamas har en extremt fundamentalistisk tolkning av Koranen. Sharíalagstiftning har införts. Någon analys av deras antisemitiska program finns inte.

Mycken kritik har däremot riktats mot den mer sekuläre presidenten Mahmoud Abbas och den palestinska myndigheten som kallas för "quisling". När Abbas var på officiellt besök i Sverige den 25 februari 2009, vilket måste ses som en speciell händelse för de som säger sig verka för palestinierna, kommenterades inte denna händelse med ett pip av PGS. 

Däremot har Gahrton beskrivit Hamas och Islamiska Jihad som "så kallade" terrorister och talat om "självmordsbombare och andra så kallade terroristattacker från palestinierna". Han har också förklarat de palestinska våldsdåden som "känsloutbrott" och jämförelsevis sällsynta. Han har vidare sagt att man bör ta jihad på allvar "som uttryck för en ovilja att spela med i globaliseringen på Västs villkor, en strävan att hitta mänsklig värdighet i egna traditioner". Samtidigt har han uppmanat palestinierna att lära av Gandhi och satsa på civilmotstånd. Hur går det ihop?

Ett kvarstående intryck är att PGS är mer intresserade av att driva en hätsk anti-israelisk propaganda, där Israels jämför med allsköns skurkstater, än att verka för en demokratisering av det palestinska samhället och en uppmuntran till fred och erkännande av Israel.

Lisa Abramowicz, Generalsekreterare Svensk Israel-InformationTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!