Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

OrganisationerSamfundet
Sverige-Israel
Ordföranden har ordet

Irans hot att utplåna Israel från kartan är ett hot som riktar sig mot judar för att de är judar och mot demokratier för att de är demokratier. I den bemärkelsen är den iranska diktaturens hot inte riktat mot ett enskilt land utan mot världssamfundets allra mest grundläggande lagar om respekten för en suverän stat, för människor av varje ras och för varje människas värdighet och rätt till ett gott liv.

Den iranska presidentens utfall mot Israel har vållat en betydande internationell reaktion. Men alla de uttalanden som görs ska ses mot bakgrund av att Irans hot mot Israel inte är något nytt. Snarare är det så att världens ledare har iakttagit en tystnad och en passivitet som har förstärkt den iranska regimens beslutsamhet att konfrontera världssamfundet.

Det som nu sker i Iran, och det som sägs av iranska ledare, har ingen annan motsvarighet än det som skedde i Tyskland under 1930-talet. En regim som nonchalerar internationella avtal, som upprustar med ny vapenteknologi, som bedriver organiserad antisemitism och som uttalar sig mot andra länders rätt till existens. Och världen har med undantag för reaktionerna mot den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads uttalande förhållit sig tyst på gränsen till tillmötesgående.

Mot denna tystnad måste världssamfundet reagera. Annars släpper vi in antisemitismen över alla gränser, både i det globala perspektivet och i våra egna samhällen, med de konsekvenser det får för människovärde men också säkerhet och stabilitet. Underlåtenhet att agera nu, öppnar för hatets krafter och kan riskera leda till att hela fredsprocessen i Mellersta Östern skadas för överskådlig framtid. Nu krävs en kraftsamling av demokratier för demokratins innersta idé, mot regimer som Iran och för respekten för alla människors oförytterliga värde.

Gunnar Hökmark, ordförande Samfundet Sverige Israel


Samfundsprofilen Mietek Grocher

Namnet Mietek Grocher är välbekant och kärt för många i Samfundet. Sedan sin pensionering 1991 har han vigt sitt liv åt att vara ett levande vittne om Förintelsen. Han reser runt i skolor och berättar för det uppväxande släktet i Sverige om nazismens illdåd, och samtidigt blir han ett levande bevis på att hatet aldrig kan segra.

Vem är då Mietek? Han föddes i Warszawa 1926. Direkt efter Hitlers anfall mot Polen började klappjakten på judar där. Mietek och hans familj överlevde tyskarnas brutala nedslående av Warszawaupproret, men skickades därefter till förintelselägret Majdanek. Vid sorteringen valdes Mieteks far och bror till arbete, men själv skickades han till gaskamrarna. Mietek lyckades oskadd fly ut ur gaskammaren medan vakten tömde pistolen efter honom, och smusslades in i arbetsgruppen. Han fick efter en tid veta att hans mor hade gasats ihjäl direkt vid ankomsten till Majdanek. Systern Pola och äldre brodern Heniek skickades efter en tid vidare till Auschwitz och kom aldrig tillbaka.

I och med ryska arméns framfart skickades Mietek och hans far i likhet med så många andra lägerfångar på dödsmarscher längre och längre västerut. Under en av dessa marscher gick fadern under. Totalt överlevde Mietek nio koncentrationsläger innan han anlände med båt till Trelleborg i juni 1945, sjuk och utmärglad, men äntligen fri. Mietek bosatte sig i Köping och senare i Västerås, där han arbetade på ASEA ända till sin pensionering. Han gifte sig med Ester, en annan judisk överlevande, och paret fick två döttrar, Atidah och Mirjam.

Med budskapet att hatet aldrig får segra över kärleken har Mietek sedan 1991 talat i skolor över hela landet, oftast 3-5 dagar i veckan. Han har fått mer än 3 000 brev från gripna skolungdomar. Mietek tar aldrig betalt, däremot har många tusen träd planterats i Israel i hans namn, och ekonomisk hjälp till barnbyn Neve Michael i Israel har vidarebefordrats genom Förenade Israelinsamlingen tack vare hans outtröttliga arbete. Mietek är även sedan många år en aktiv styrelseledamot i Samfundet Sverige-Israel i Västmanland.

Bengt Ove AnderssonTextlänkar
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.