Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

OrganisationerSamfundet Sverige-Israel
www.sverige-israel.org

Antal medlemmar ökar

En företrädare för en internationell judisk organisation uttalade nyligen mångas förvåning över att antisemitismen tillåts växa sig så stark igen, just på den kontinent där Förintelsen ägde rum. Han var särskilt beklämd över att Europas regeringar står så likgiltiga och handfallna inför detta. På olika håll tas initiativ som syftar till att bojkotta och isolera Mellanösterns enda demokrati.

Samtidigt är det alltfler människor som nu tar ställning för det judiska folket och för Israel. Aldrig har så många spontant anmält sig som medlemmar i Samfundet Sverige-Israel som veckan efter den famösa "konstinstallationen" vid Historiska Museet i januari. Vi har kunnat glädja oss åt att flera lokalavdelningar som varit vilande har återstartats det senaste året. Och även helt nya avdelningar är på gång. Medlemmar i vänskapsföreningen är aktiva i den debatt om Israel som ständigt förs.

Att Mellanösternkonflikten i grunden är en konflikt mellan diktatur och demokrati har också blivit tydliggjort för allt fler. För alla rättänkande människor är det självklart att det bör finnas en judisk stat, och att medborgarna i denna stat har rätt att inte hotas av utplåning. Ett utmärkt sätt att visa sitt stöd för Israel är att bli medlem i den svensk-israeliska vänskapsföreningen.

Bengt-Ove Andersson
Sekreterare i Samfundet Sverige-Israel

Vill du bli medlem i någon av våra 25 lokalavdelningar? Kontakta Bengt-Ove Andersson, Malma Prästgård, 732 91 Köping, tfn 0221-810 36, så skickar han gärna vår broschyr.


Om måndagar
för frihet och fred

Det finns ingen annan stat än Israel som regelbundet står inför hot om utplåning. Ändå står världen tyst inför detta faktum. När den iranska regimen i början av hösten demonstrerade sina nya ballistiska missiler med en räckvidd till Tel Aviv skedde det under parollen "utplåna Israel". Det ledde inte till några reaktioner från världssamfundet.

Det finns olika uppfattningar om den palestinska myndigheten och PLO står bakom självmordsbombningarna i Israel. Men självmordsbombningarna är däremot av den arten att myndigheten hade kunnat hindra dem alla. Likväl ställer vi aldrig den palestinska ledningen till ansvar för att den tillåter terrorn slita sönder fredsprocessen. Istället finansierar Sverige den palestinska myndigheten, trots att vi vet att den präglas av korruption, rättslöshet och brutal terror mot de egna medborgarna.

Det är palestinierna som förlorar på att Sverige och Europa hellre solidariserar sig med förtryckarna i arabvärlden än med dem som förtrycks. Och det är freden som förlorar på att vi inte ser de gränser demokratin kräver att vi drar.

Det finns ett systemfel i den svenska synen på arabvärlden. Den bygger på den för araber förnedrande föreställningen att förtryck är en del av en kultur vi ska respektera och den för freden farliga uppfattningen att hat kan tolereras om det kommer från muslimer. Det är en föreställning som skapar utrymme för arabiska och palestinska ledare att fortsätta en politik som bygger på hat mot Israel. Den snedvrider debatten och den motverkar freden. Det systemfelet måste angripas.

Det är därför bra att en ny Måndagsrörelse nu växer fram, denna gång till stöd för frihet och demokrati i Mellersta Östern. Slut upp på mötena på Norrmalmstorg i Stockholm klockan 12 varje vecka. Vi visar tillsammans att förtryck och hat aldrig kan tolereras, allra minst om man vill bidra till freden.

Gunnar Hökmark
Ordförande för Samfundet Sverige-Israel


Tack Norma!

Norma Wiel-Berggren har under en lång följd av år varit redaktör för Samfundssidan och haft den viktiga rollen att vara ett av Samfundets ansikten utåt.

Norma älskar Israel och var en given deltagare vid Samfundets årliga studieresa till landet.

Foto: Judith Rothschild
Under de svåra stunder som Israel genomlidit har Normas välgörande, positiva syn på Israel genomsyrat hennes artiklar i Menorah och varit en inspiration för Israelvännerna. Hon har förmågan att vidga vyerna och beskriva den israeliska verklighet, som finns utanför och ovanför de insnärjda politiska labyrinter, som delvis skapas och hålls fast av mediadrevet. Norma är personen som visar en stark medkänsla och stöd för Israels folk och är en vän, som inte sviker i nödens stund.

Vi är en stor krets, som vill tacka Norma för hennes mångåriga, inspirerande spalt i Menorah.

Örjan Kättström
Fd ordförande i RiksorganisationenTextlänkar
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.