Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Organisationer

Operation Great Exodus
- Bibeln omsatt till verklighet

I år hjälper den svenska organisationen Operation Great Exodus (OGE) över 1 000 utsatta judar att komma till Israel. Bakom organisationen finns visionären och pingstpastorn Tommy Lilja.

- Det är varje kristens plikt att hjälpa det judiska folket återvända, säger han.
Av Margarete Nudel.

Operation Great Exodus startade i december 1997 efter Tommy Liljas första resa till Israel. Ledare var Israelvännen Per-Inge Storm.

- Han fick mig att förstå sambandet mellan de kristna och judarna och att det är min plikt som kristen att hjälpa det judiska folket återvända till Israel. I Jesaja kap 49:22 står det: "Så säger Herren, Herren: Se, jag skall lyfta upp min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen. Då skall de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar." Detta bibelord stöder jag vårt arbete på, säger Tommy Lilja.

OGE är i första hand en insamlingsorganisation. Istället för att skapa en egen administration har de valt att samarbeta direkt med Keren Hayesod och Jewish Agency. Bakom OGE ligger PTL Ministries - Praise The Lord Ministries - Tommy Lilja och Församlingen Filadelfia i Sölvesborg.

- Idag är vi ett nätverk av församlingar och organisationer som genom våra gåvor vill vara med och bygga broar mellan kristna och judar. Genom att ge en gåva och därmed se till att en jude har möjlighet att återvända till Israel välsignar du Israels folk och tar aktivt avstånd från antisemitismen, säger Tommy Lilja.

Inom Församlingen Filadelfia och PTLs verksamhet arbetar idag tio personer. Församlingen i Sölvesborg består av cirka 160 personer. Totalt uppskattar Tommy Lilja att det finns cirka 2 000 aktiva och engagerade människor runt om i Sverige. Men siffran stiger hela tiden.

Ett flyg i månaden
Det ursprungliga målet var att hjälpa minst 1 000 personer att nå Israel innan slutet av 2004. Det målet nådde man redan i början av år 2000. Nu har målen skrivits om och OGE har i år haft som mål att hjälpa alla judar i Argentina som så vill att komma till Israel. Detta har inte uppnåtts, men OGE sponsrar minst ett flyg i månaden vilket innebär allt från 50 till 100 personer per flyg. Under 2002 har Operation Great Exodus samlat in ett sjusiffrigt belopp för att hjälpa judar återvända till Israel.

- Vårt samarbete fungerar mycket väl. Vi hjälper OGE med artiklar, information och foton som de kan använda i sin tidning och nyhetsbrev, vi ger också förslag på flyg och antal personer som de kan finansiera. Sedan beslutar vi tillsammans antal flyg och personer för varje gång. De pengar som kommer från OGE är öronmärkta, berättar Ulf Cahn, generalsekreterare för Keren Hayesod i Sverige.

Tommy och Carina Lilja tillsammans med barn på Neve Michael
Tommy och Carina Lilja tillsammans med israeliska barn på Neve Michael
Listan över flygningar kan göras lång. I församlingens tidning Stormvinden räknas 47 flyg från Sydamerika upp som OGE varit med att finansiera mellan tiden augusti 2001 och juli 2002. Fler har tillkommit efter det. Tusentals judar har räddats tack vare OGE.

- Vår organisation möter ett behov som finns inom den svenska frikyrkan, behovet att välsigna och hjälpa det judiska folket. Vi fungerar som en länk mellan olika kristna organisationer och församlingar. Skillnaden mellan oss och många andra liknande kristna projekt är att vi inte ser detta som ett avgränsat projekt i tiden. Vi finns här för att stanna, inte bara för en begränsad tid, säger Tommy Lilja.

Under hösten gick han tillsammans med två pastorer som representerar Sveriges två största pingstförsamlingar, Sten-Gunnar Hedin och Jack-Tommy Ardenfors, ut i ett gemensamt upprop i pingströrelsens tidning Nya Dagen för att samla in pengar och stödja Israel.
OGEs nästa mål är att plantera sitt arbete i Europa. Det ska ske via TV-sända predikningar på engelska via satellit över hela Europa. Projektet är under planering.

- Vi vill hjälpa de kristna i Europa att upptäcka Guds plan för det judiska folket och för Israel, avslutar Tommy Lilja.

Vill du läsa mer om PLT Ministries och Operation Exodus?
Gå in på http://welcome.to/forsamlingen.filadelfiaTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.