Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Myter & fakta

Myt: "Judarna har tagit Palestina"
Fakta: Palestina och senare det Heliga landet har varit en benämning på bland annat nuvarande Israel, Västbanken och Gaza sedan år 135 vår tideräkning då den romerske kejsaren Hadrianus beslöt att utplåna all judisk anknytning till området (Judea) genom att kalla det "Syriae Palestina". FN beslöt (med 2/3 majoritet) att dela det brittiska mandatområdet 1947 i en judisk och en arabisk del.

Myt: "Israel fördrev systematiskt palestinier från sina hus 1948-49"
Fakta: Vissa enskilda israeliska militära förband fördrev palestinier men den största delen av de cirka 600 000 palestinier som lämnade området under kriget gjorde det på grund av att det pågick ett intensivt krig i över ett år mellan den nybildade judiska staten och sex kringliggande arabiska stater.

Myt: "Sionism är rasism"
Fakta: Sionism är den judiska nationella rörelse som med fredliga medel under slutet av 1800-talet påbörjade sitt arbete med att upprätta en självständig judisk stat i det område som man trots förskingringen haft som sin centrala punkt i ca 3000 år. Araber och andra minoriteter har fullständiga medborgliga rättigheter i staten Israel.

Myt: "Israel är kolonialistiskt och imperialistiskt"
Fakta: Israels regeringar har visat att de inte är intresserade av att utöka sitt territorium. Till exempel lämnade Israel tillbaka Sinai till Egypten i samband med fredsfördrag. Israel har dragit sig tillbaka fullständigt från libanesiskt territorium. Israel har genom Osloprocessen och Camp David visat att man är positiv till att skapa en palestinsk stat på Västbanken och Gaza.

Myt: "USA stöder bara Israel med ekonomiska medel i Mellanöstern"
Fakta: USA ger ekonomiska bidrag/lån till Israel, dock många gånger med villkoret att landet ska importera produkter från USA av betydande värde. Israel är inte ensamt i Mellanöstern om att ta emot ekonomiska medel från USA. Detsamma gäller också främst Egypten.

Myt: "Ariel Sharon orsakade Intifadan år 2000"
Fakta: Intifadan var planerad från den högsta palestinska ledningen. Detta har bland annat bekräftats av den palestinske kommunikationsministern Imad Al-Faloudji i en intervju i palestinska dagstidningen Al-Ayyam den 6 december 2000, samt rapporterat av AP 4 mars 2001.

Besök www.si-info.org för utveckling av svaren.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.