Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

KulturUnder ytan

Det muslimska rådet, Waqf, har grävt ut ett 2 000 kvadratmeter stort hål under Tempelberget i Jerusalem utan att sila jorden efter arkeologiska fynd. Nu har de hindrats från att slänga jorden av Israels Högsta Domstol. Ett ovanligt problem för Domstolen att ta ställning till men det visar vikten av arkeologi och vetenskapliga undersökningar i Israel.
Av Janet Mendelsohn Moshe

Om det finns en gemensam israelisk hobby så är det arkeologi. Alla israeliska universitet har en arkeologisk avdelning och runt femtio internationella expeditioner kommer till Israel för att gräva varje år.

- Israel är rikt på fynd och platser med oerhörd mångfald, förklarar Gideon Avni, chef för utgrävningar och arkeologiska studier vid Israels antikvitetsdepartement. Han uppskattar att det finns närmare 30 000 arkeologiska platser i landet.

Israelerna är stolta över sitt nationella arv och har stor passion för utgrävningar. Innan något byggnadstillstånd ges måste först en arkeologisk undersökning av platsen ske. Ve den stackare på vars mark det finns intressanta lämningar! Det kan nämligen fördröja godkännandet för ett privat bygge med flera år.

Gideon Avni har lett utgrävningar över hela landet, för närvarande arbetar han i den gamla delen av Jerusalem, nära Gravkyrkan. Hans fynd pekar såväl mot perioden för andra templet (tiden för Jesus korsfästelse) som sen bysantinsk period. Antagligen kommer hans fynd att vara av intresse för miljoner människor över hela världen.

Brinner man för arkeologi är Israel verkligen rätt plats att ta sig till. Det går att få jobb som volontär vid utgrävningar, få röja stenar och skyffla hinkvis med jord och grus. Du kanske rent av gillar att rengöra gamla lerkrukor eller registrera arkeologiska fynd? Oberoende av vilket, arbetar man vid en utgrävning i Israel ska man vara beredd på långa arbetsdagar under gassande sol. Trots det står folk i kö i åratal för att få delta utan ersättning, vissa är till och med beredda att betala för att få delta.

Har man inte tid eller lust för att smutsa ner sig flera veckor i sträck som volontär så är kanske en halv dags arkeologiskt seminarium ett annat sätt att förverkliga barndomsdrömmen? Via buss eller jeep kan turister ta sig till Tel Marisha där hackor, spadar och hinkar delas ut. Enligt arkeolog Ian Stern, en av cheferna på seminariet, behöver man ingen bakgrundskunskap. Grottor har förberetts med ljus och stegar och platsen är så rik på fynd att alla hittar mynt, skärvor eller ben.

Tel Marisha består av hundratals handgrävda grottor som visat sig ha intresse bland arkeologer. Platsen var ett fort under järnåldern, övergavs och byggdes upp flera gånger tills en kulle, tel på hebreiska, formades av jord.

Ingången till Johannes döparens grotta.
Det senaste fyndet som givit eko i världen är fyndet av en stor grotta som uppges vara den plats där Johannes Döparen döpte sina lärjungar. Enligt upphittaren, den brittiske arkeologen Shimon Gibson, är grottan den plats Johannes Döparen vistades i när han sökte ensamhet i vildmarken (Lukas 1:80) och där han först utförde dop.

Fyndet ligger i Tzova, en kibbutz väster om Jerusalem och består bland annat av en stor cistern samt en stor sten man smorde fötter på. Strax i närheten fann Gideon grottan, 24 meter lång och 3,5 meter bred. Dessutom har man hittat 250 000 krukskärvor i grottan.

Gideon Avni håller med om tidsangivelsen av Gibsons fynd men han ifrågasätter tolkningen.

- Det verkar med stor sannolikhet vara en kristen plats men jag tycker inte att det finns något som med säkerhet knyter platsen till Johannes Döparen, förklarar han.

Men å andra sidan så befinner vi oss i det Heliga Landet, så vem vet?


Är du intresserad av att delta som volontär i en av de 80-90 årliga utgrävningarna i Israel?
Kontakta Sima på Israels Antikvitetsdepartement, 00972 2620 4605 eller aylat@israntique.org


Vill du lägga ner en halv dag på att gräva i Tel Marisha, kontakta Archaeological Seminars på 00972-2586 20 11.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.