Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Krönikor

Chans till demokrati
i arabvärlden

Mina och en del andra Israelvänners kunskap om den arabiska världen bygger ofta på sådant som vi läser oss till. Det bästa sättet att lära är dock att träffa människor som kan berätta om sina upplevelser.

Under hösten lyssnade jag till statsvetaren Salih Khaled som analyserar arabvärlden inifrån. Khaled arbetar vid ett danskt forskningscenter efter flera år vid Göteborgs Universitet. Khaleds forskning är inte fokuserad på konflikten mellan israeler och palestinier, utan på mer övergripande frågor om makt och demokratisering i arabvärlden. Hans utgångspunkt är att den enskilda människans frihet är bra och att den borde garanteras i alla jordens länder. Ideologiskt gör det honom till liberal och demokrat. Han valde dock att tala om varje människas konstitutionella rätt att verka fritt och försöka förändra samhället.

Khaled är en övertygad förespråkare för demokratisering och sekularisering av arabvärlden. Enbart så kan dessa länder få välstånd och långsiktig politisk stabilitet. Han argumenterade för att de arabländer som har förmått öppna sina diktaturer och auktoritära system också har fått se en mer lätthanterlig ideologisk islamism, med Jordanien som ett bra exempel.

Han talade inte om den konkreta och kortsiktiga effekten av en demokratisk arabvärld på relationen med Israel utan om en annan minoritet i arabvärlden, kopterna. Den kristna kyrkan i Egypten har blivit en ventil för politiskt missnöje. Skulle arabvärlden bli demokratisk, skulle den israelisk-palestinska frågan gå från att vara den dominerande frågan till att vara en av flera angelägna frågor.

På min fråga om vad som ligger bakom importen av europeisk antisemitism till arabvärlden svarade Khaled att det särskilt i Egypten finns en medieindustri vars lönsamhet helt bygger på produktion och distribution av antisemitiska program.

Hur ser han då på konsekvenserna av en amerikansk invasion av Irak? Han berättade om vad han sett i form av förföljelse och massmord i egenskap av kurd från norra Irak. Idag, menade Khaled, ser vi för första gången på länge ledande amerikanska politiker och rådgivare som tror på möjligheten av att demokratisera arabvärlden.

Genom att göra sig av med Saddam och ersätta den nuvarande regimen med ett demokratiskt system finns det faktiskt en chans att införa demokrati i arabvärlden. Han jämförde med stabiliseringen i Europa efter det tvångsmässiga införandet av demokrati i Tyskland efter Andra Världskriget.

- Jag vet inte om det blir så, men jag hoppas det, sa Khaled angående följden av ett eventuellt krig.

Jag vet inte heller om han har rätt i sin bedömning. Men det känns befriande att höra en analys av Mellanöstern som leder fram till en vision av regionen som präglas av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Svensk Israel-Information
Anders Carlberg

Anders Carlberg är vice-ordförande för Svensk Israel-Information och ordförande för Göteborgs judiska församling.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.