Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

testamentfilen

Det nya svenska Keren Hayesod Rehabiliteringscentret för fysiskt handikappade reser sig nu i Beersheva-Ramot. Bygget genomförs tack vare generösa donationer och arv och beräknas stå färdigt under senvåren 2001. I samband med invigningen kommer donatorerna att hyllas.

Låt Ditt namn
leva vidare i Israel!

Du kan hjälpa människor, främst nyinvandrare, både unga och gamla, med skolor, utbildning eller vård - och därmed låter Du Ditt namn leva vidare i något bestående som Du är med om att skapa.

Två nya projekt som Du kan satsa på:
För äldre: Vi välkomnar nu donationer till ett nytt vårdhem för äldre i Beershevas Yud-Alef stadsdel. Beersheva har tagit emot nyinvandrare i stort antal och därför måste stadens insatser för äldreomsorg utökas. Vi kan här från Sverige göra en behjärtansvärd insats.

För barn: Barnbyn Neve Michael i Pardess Hanna ger en ny start i livet till 250 barn som kommer från svåra hemförhållanden och trasiga familjer. Barnen är i åldern 4 till 18 år och 60% är nyinvandrade från forna Sovjet och Etiopien. Inom Neve Michael finns det flera behjärtansvärda behov. Se artikeln i detta nummer.

Testamentera eller donera till
"Keren Hayesod Charity Trust i Jerusalem" som är Förenade Israelinsamlingens donations- och arvsfond. Den är befriad från arvs- och gåvoskatt. Vi ser till att Din vilja blir förverkligad på det sätt som Du önskar.
Adressen är c/o Förenade Israelinsamlingen, Box 5053, 102 42 Stockholm.

Du får kostnadsfri hjälp att skriva testamente eller gåvobrev genom någon av våra advokater:
Stockholm: Advokat Claude Zacharias, tel. 08-662 9010, m.fl.
Göteborg: Advokat Allan Garellick, tel. 031-415581
Malmö: Advokat Michael Wilensky, tel. 040-350140Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.