Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Medicinska rön

nr3-97 s42

Tidig upptäckt kan rädda liv

Av Simon Griver
Jewish Agency samverkar med Hadassah i ett program som syftar till tidig upptäckt av bröstcancer. Det startades 1995 i Jerusalem och Bet Shemesh i samarbete med Hadassah-Israel och var från början enbart avsett för kvinnliga nya invandrare från forna Sovjetunionen. 1966 utökades det till att omfatta också den arabiska sektorns kvinnor i Nazareth och Kfar Manda.
Bröstcancer känner inga etniska gränser, det må gälla judar, muslimer, druzer eller kristna.
När en ung kvinna från en israelisk arabby följde de instruktioner på arabiska, som hon kunde läsa i en pamflett utgiven av det israeliska Samfundet för förbättrandet av kvinnors hälsa, upptäckte hon en oroväckande knöl i bröstet. Knölen visade sig vara malign, och den krävde ett kirurgiskt ingrepp. Samfundets program för tidig upptäckt av bröstcancer kan ha räddat den kvinnans liv. Finansiellt stöds det här programmet bl.a. av Jewish Agency, som ger särskilda anslag för att införa nya metoder av liknande slag.
-Det här programmet för tidig upptäckt sätts in för att göra alla kvinnor mer medvetna om sina kroppar och hur de ska sköta dem., säger doktor Avgar, som är chef för Samfundet.
-Vi kan ha räddat den arabiska kvinnans liv, eftersom hon annars hade varit för blyg för att våga gå till en läkare.
Statistiken säger att bara 22 av 100 000 arabkvinnor i Israel om året får bröstcancer jämfört med 80 av 100 000 israeler totalt. Men när dr Avgar funnit 2 fall av bröstcancer hos 500 kontrollerade arabkvinnor, förefaller hon vara säker på att det är bristande rapportering och bristande medvetenhet inom den arabiska sektorn, som medför sådana missvisande statistiska uppgifter.
Samfundet har konstaterat en växande oro bland judiska ashkenasiska kvinnor, som forskningen har visat vara mer disponerade för bröstcancer än folk i allmänhet. Därför hoppas man nu att kunna öka sina insatser under 1997 både bland den judiska och den arabiska befolkningen i Galiléen.
Dr Avgar, som är född och uppvuxen i USA, var med och startade Samfundet för förbättrandet av kvinnors hälsa. Som sociolog till yrket var hon tidigare chef för hälsokommittén inom Nätverket för israeliska kvinnor.
-Vårt program för tidig upptäckt är precis som alla Samfundets program inriktat på att ge kvinnorna möjlighet att ta bättre hand om sig själva och samtidigt påverka läkarna till att fästa både generell och speciell uppmärksamhet på kvinnornas hjälpbehov. Dessa behov skiljer sig inte mycket från männens men varierar från en etnisk grupp till en annan.
Översättning NWB


Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.