Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Medicinska rön

1-98 sid.42

Effektivare vaccinering emot influensa

Tre forskare vid Medicinska fakulteten på Hebreiska Universitetet och Hadassah sjukhuset har samarbetat på att få fram ett effektivare vaccin mot den årligen återkommande influensan. De vacciner som är i bruk idag består i de flesta fall av avdödade virus eller i vissa fall äggviteämnen (proteiner) från virusets hölje. Dessa aktiverar immunsystemet varvid specifika antikroppar bildas. Antikropparna neutraliserar det sjukdomsframkallande influensaviruset. Så snart vaccinet "tagit" blir du inte sjuk.

Vilka begränsningar har nuvarande vacciner?
Eftersom det finns många olika stammar och understammar av influensavirus samt att proteinerna i deras hölje förändras fortlöpande, måste vi vaccinera oss varje år på nytt mot den just då förekommande influensatypen. Det konventionellt tillverkade vaccinet har flera nackdelar - det skyddar bara kring hälften av dem som vaccineras. Hos de andra bildas ej en tillräckligt hög halt av specifika antikroppar mot viruset. Tidsperioden som skyddet varar är begränsat till ett par månader. Man får skydd endast mot de virustyper av vilka vaccinet tillverkats. Dessutom förstärker inte vaccinet försvaret mot de invaderande viruspartiklarna i luftvägarna som är den första försvarslinjen. Till sist, de konventionella vaccinationerna aktiverar inte "mördarcellerna", de s.k. T-lymfocyterna, som ska undanröja infekterade celler. De förhindrar därför inte virusets spridning i kroppen när det väl lyckats komma in.

Fettkulor bär fram vaccinet
Det nya vaccinet som är under utveckling, ser ut att lösa de flesta av de ovannämnda problemen, enligt professorerna Eli Kedar, Zichria Zakai-Rones och Yechezkel Barenholz. Den senare har stått bakom utvecklingen av målsökande cancerdroger, som jag rapporterade om i Menorah nr.3, 96. Det nya vaccinet innehåller två proteinhöljen från influensavirus tillsammans med cytokiner - ämnen kända för att de ökar immunförsvarets svar på infektioner i allmänhet och inte bara mot olika influensavirus. Allt detta packas i liposomer, som är mikroskopiska fettkulor med stor vidhäftningsförmåga på de celler som ger oss ett aktivt immunförsvar (antikroppar, mördarceller, mm). De cytokiner som tillsätts är naturliga ämnen, som också produceras i kroppen vid infektioner, men i mycket små mängder.

Immunitet i över ett år med nya vaccinet - i möss
Fördelen med att använda liposomer är att de styr de antikroppsframkallande ämnena (antigenerna) fram till de celler som producerar antikroppar och sedan släpper ut dem undan för undan.
- På detta sätt aktiveras immunförsvaret under längre tid, säger professor Barenholz. Hittills har det nya vaccinet prövats på möss och jämförts med konventionella vaccineringar. Den nya metoden medförde att immuniteten mot influensaviruset kom igång 2-3 veckor tidigare, att halten av antikroppar blev mellan 100 och 1000 gånger högre samt att immuniteten höll i sig ca 5 gånger längre.. Halten antikroppar efter ett år var fortfarande högre än den maximala halten erhållen med konventionellt vaccin. Dessutom hade cellerna i luftvägarna bättre chans att stoppa infektionen redan där, samt att mördarcellerna blev aktiva mot de celler som infekterats.

Vidare mot prov på människor och mot andra infektionssjukdomar Den närmaste tiden påbörjas säkerhetstester av det nya vaccinet på andra djur. Om dessa prov lyckas, blir nästa steg att pröva vaccinet på ett litet antal människor för att se effektiviteten och eventuella biverkningar. De tre professorerna har redan börjat tillämpa den nya metoden på andra sjukdomar där vaccination hittills inte lyckats. De säger att de preliminära resultaten för gulsot är lovande.

J.Stefan RokemTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.