Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

MEDICINSKA RÖN

Vitlök - ett nyckfullt undermedel

Av J. Stefan Rokem

Det finns många som äter vitlök för en hel rad av åkommor och de svär på att den är bra både mot förkylningar, trötthet och diverse ålderskrämpor. Vitlök lär också kunna skrämma iväg vampyrer. I varje fall används vitlök numera i rikligt mått som krydda i det svenska gourmetköket - av alla matlagningsprogram i TV att döma. Tron på vitlökens undergörande egenskaper har hittills varit större än kunskapen om dess verkliga hälsoeffekter. Nu har emellertid israeliska forskare kunnat visa att det ligger en verklighet bakom gammalt skrock, men de förklarar också varför både anhängarna och tvivlarna haft rätt. J. Stefan Rokem berättar här om de senaste rönen från Israel.

Det har länge varit känt att den aktiva ingrediensen i vitlök (Allium sativum)är allicin. Detta ämne skyddar vitlöksplantan från jordparasiter och svamp. Allicin frigörs när vitlöksklyftor krossas och är den substans som några timmar efter förtäring via lungorna och utandningsluften åstadkommer den ökända vitlöksodören. Allicin har tillskrivits antibiotiska egenskaper samt att den sänker kolesterolhalten i blodet.

Det finns många vitlökspreparat i hälsokostbutikerna, där producenterna hävdar att de innehåller den aktiva ingrediensen allicin. Ett av problemen med allicin är att det inte är stabilt. Då vitlöksklyftan krossas reagerar allicin med andra ämnen som finns i vitlöken och efter några timmar försvinner dess eventuella goda verkan. Detta förklarar vitlökens nyckfullhet som undergörande medicin.

Stabila vitlökspreparat kan nu framställas syntetiskt i stor skala
Professorerna David Mirelman och Meir Wilchek från avdelningen för biologisk kemi på Weizmann Institutet i Rehovot har med nya biotekniska metoder lyckats framställa stora mängder av allicin utan att ämnet bryts ner. Det framställs halvsyntetisk med en kombination av biologiska och kemiska metoder. I första steget produceras på kemisk väg alliin, som är ett stabilt försteg till allicin. Alliin behandlas därefter med en modifierad form av det naturliga enzymet alliinas varvid det bildas allicin. Eftersom det hela sker på "konstgjord" väg är allicinet stabilt och kan lagras i månader utan att förlora sin effektivitet.

Antibiotiska effekterna nu bevisade
Med denna produktionsmetod finns det för första gången möjlighet att studera hur rent allicin fungerar på molekylär nivå och hitta en förklaring till dess aktivitet på så många olika smittämnen. Samma forskare som utvecklade metoden för stabil masstillverkning av allicin visade också hur denna substans inaktiverar amöban som framkallar dysenteri (en diarrésjukdom). Allicin blockerar två för amöban livsnödvändiga enzymer cysteinproteas och alkoholdehydrogenas. Det första enzymet är aktivt vid infektion och hjälper smittämnet att förstöra och invadera cellvävnader. Det andra enzymet är viktigt för att de infekterande organismerna ska kunna överleva. Dessa enzymer finns i många sjukdomsframkallande organismer såsom virus, bakterier och svamp. Allicin anses därför vara ett antibiotikum med ett brett spektrum.

Hur verkar allicin?
Den allmänna effekten kan förklaras med att allicin reagerar med sulfhydryl-grupper som finns i de två nämnda enzymerna, men även i andra enzymer, t.ex. de som är aktiva i syntesen av kolesterol. Detta kan då förklara den kolesterolsänkande effekten som tillskrivits vitlök. Det skall påpekas att andra för människor vitala enzymer också innehåller sulfhydrylgrupper. Men människans egna vävnader innehåller avgiftningsmekanismer så att nivån av sulfhydryl inte ska komma ur balans. Däremot saknas dessa skyddsmekanismer hos de farliga mikroorganismerna som då kan angripas av allicin.


Allicin har också tillskrivits en antioxiderande effekt, där skadliga fria radikaler som anses vara inblandade i bl.a. tumörtillväxt och åldrande, binds till allicin.

Det som återstår nu är att neutralisera odören, som tyvärr medföljer även det halvsyntetiska allicinet. Ett företag i Schweiz annonserar ett preparat bestående av försteget alliin och enzymet alliinas. Då antas att allicin först bildas i kroppen och därför ej orsakar vitlöksodören. Om det också har avsedd verkan vet man ännu inte.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.