Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

VETENSKAP I FREDENS TJÄNST

Konstgjord spårhund för landminor och knark
utvecklas i unikt svenskt-israeliskt samarbete

Av Franz T. Cohn

Att kunna lukta sig till utlagda landminor, sprängämnen och narkotika har hittills varit förbehållet specialtränade hundar. Men det är synnerligen kostnadskrävande att använda hundar. Hur mycket enklare vore det inte om det gick att ta fram ett bärbart instrument som kunde "lukta" sig till förekomsten av exempelvis dödsbringande minor och annat farligt eller förbjudet med minst samma känslighet som en hundnos.
Nu verkar det som om en konstgjord hundnos är på väg att skapas genom ett unikt svenskt-israeliskt samarbete.

ISRAELISK SENSOR KÄNNER AV TROTYL I LUFTEN I OTROLIGT SMÅ MÄNGDER
Äran att överhuvudtaget kunna detektera så små halter av de gaser som avges av bl.a. sprängämnen, även ur utlagda landminor, kan tillskrivas två forskarteam, ett på Hebreiska universitetets kemiinstitution i Jerusalem under professor Itamar Willner och ett annat på Weizmann-institutet, avdelningen för immunologi, under professor Zelig Eshhar. Dessa två lag har tillsammans utvecklat biosensorer med specifika antikroppar för trotyl och andra sprängämnen och arbetar nu på motsvarande sensorer för kokain, heroin och amfetamin. Känsligheten sägs bli bättre än hos en tränad hunds nos. 50 picogram (50 miljondelar av ett miljondels gram) räcker för att slå larm. Patenten som skyddar den unika biosensorn ägs av Hebreiska universitetet.

SVENSK UPPFINNING SUGER IN LUFTEN - DAMMFRITT
En fältmässig apparat kräver dock mer än en bra sensor. Här kommer Örebro-företaget BioSensor Applications Sweden AB, som är en avknoppning från Bofors AB, in i bilden. Där har f.d. Boforsanställda konstruktörer tagit fram en bärbar luftsug. som koncentrerar de ämnen som skall detekteras till sensorn utan att suga in sand och annat stoft. De har också byggt den erforderliga elektroniken. Företaget har förvärvat en exklusiv licens för att använda de israeliska sensorerna för trotyl och narkotika. Om drygt ett år kan tull och polis börja leta narkotika i flygbagage och långtradare med hundnos-instrumentet från Örebro-företaget. Amerikanska myndigheter har visat stort intresse för apparaten i kampen mot den omfattande narkotikasmugglingen till USA.

DET GÄLLER ATT RÄDDA BARN - DÄRFÖR SATSAR RÄDDNINGSVERKET
Den tredje parten i samarbetet är svenska statliga Räddningsverket som drivit på projektet och gått in med stora pengar för vidareutveckling av idén med biosensorn. Instrumentet i sin serieversion skall bli så enkelt och lättskött att lantbefolkningen i krigshärjade u-länder själv kan använda det för att sanera sina fält och åkrar och söka rätt på alla de utlagda miljontals minor som nu kan lemlästa barn och vuxna.

ÄRAS DEN SOM ÄRAS BÖR!
Den 25 mars 1999 rapporterade Dagens Nyheter om den konstgjorda hundnosen. En första prototyp av biosensorn för trotyl hade testats med 100% "träffsäkerhet" av Hebreiska universitetet i Jerusalem (av misstag skrev reportern "Hebrons universitet i Israel"), men det hela presenterades som en helsvensk utveckling vilket härmed korrigeras.
Både BioSensor Applications tekniske chef, Peter Gårdhagen, och Conny Åkerblom, som är minröjningsansvarig på Räddningsverket, vill betona hur utomordentligt glada de är för sitt samarbete med forskarna vid två av Israels ledande vetenskapliga institutioner utan vilkas upptäckter den konstgjorda hundnosen inte kunnat förverkligas. Den ursprungliga förmedlaren av detta samarbete är professor Tamas Bartfai vid Stockholms universitet.
Den som önskar fördjupa sig i principen bakom instrumentet och biosensorn, kan gå in på http://www.bioapp.se eller kontakta BioSensor Applications, fax 019-261101.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.