Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

MEDICINSKA RÖN

Israel-priset i medicin till professor Michel Revel
Av J. Stefan Rokem

Professor Michel Revel vid Weizmann-institutet i Rehovot har blivit utnämnd till årets mottagare av Israel-priset i medicin. Priset utdelades av Israels president Ezer Weizman på 'Yom Ha'atzmaot', Israels självständighetsdag den 21 april. Professor Revel är en mycket värdig pristagare. Han har kombinerat banbrytande grundforskning med den medicinska tillämpningen av sina resultat. Detta har lett till uppbyggandet av en av Israels mest framstående biotekniska industrier, InterPharm. Professor Revel är också ordförande i den nationella kommittén för bioteknik inom ministerierna för vetenskap, industri och handel. Stefan Rokem skildrar här professor Revels banbrytande insatser för att bota eller lindra hittills svårbemästrade sjukdomar.

Professor Revel föddes i Strasbourg i Frankrike och invandrade till Israel 1968. Sedan dess har han forskat på Weizmann Institutet vid avdelningen for molekylär genetik. Professor Revel valde att forska på interferoner, en grupp äggviteämnen (proteiner) som först beskrevs 1957. Redan då visades att interferonerna bildas i kroppen i mycket små mängder vid virus-infektioner. Däremot, långt in på 70-talet, var det fortfarande okänt hur de fungerar och hur de ser ut. Under åtta år, från 1975 till 1983, forskade professor Revel på hur interferonerna fungerar och han visade att denna grupp av proteiner verkar som hormoner och aktiverar cellerna genom att bindas till specifika mottagare (receptorer) på cellmembranet. Dessa receptorer sänder i sin tur signaler till cellkärnan och aktiverar gener vilkas produkter förhindrar förökning av det invaderande viruset. Dessa genprodukter har även visats förhindra fortsatt celldelning. Därför är interferonerna av stor betydelse inom cancerforskningen.

INTERFERON FÖR KLINISKT BRUK
Till att börja med producerades interferonet i i en laboratorieodling av mänskliga celler. De humana förhudscellerna (det finns ingen brist på sådana i Israel) som användes för produktion av interferon av betatypen, kunde dock endast odlas i speciella näringslösningar och i allt för små kärl för att medge massproduktion.

FRÅN LABORATORIET TILL INDUSTRIELL PRODUKTION
För att producera större mängder använde professor Revel genteknologi, där det första steget var att isolera den humana genen som kodar för betainterferon. Denna gen flyttades till celler (bakterier och hamsterceller) som är mycket lättare att odla i stor skala, varvid utbytet kunde ökas betydligt. Produkten är nästan identisk med det naturliga humana interferonet, och ger ej några immunologiska bieffekter.

NYTT LÄKEMEDELSFÖRETAG TILLVERKAR INTERFERON
Professor Revel var 1979 en av grundarna av det israeliska läkemedelsföretaget InterPharm, vars mål var att producera interferon och andra ämnen för terapeutiska ändamål. Idag har InterPharm över 300 anställda och exporterar för mer än 40 miljoner dollar motsvarande ca 320 miljoner kronor årligen.

INTERFERON VERKSAM MOT MS OCH VISSA VIRUS
Många forskare ifrågasatte interferonernas terapeutiska betydelse då koncentrationen i blodet efter injektion är mycket låg. Professor Revel utvecklade tillsammans med professor Amichai Stener från Kaplansjukhuset i Rehovot en mycket känslig mätmetod som visade att de låga halterna verkligen hade verkan.
1986 visade forskare i USA att betainterferon har en inhiberande effekt på sjukdomsförloppet för patienter med multipelskleros (MS). Den amerikanska metoden för injektion i ryggmärgen är dock mycket besvärlig. 1993 visade professor Revel att injektion under huden också är effektiv. Idag används betainterferon under InterPharms varubeteckning Rebif av MS-sjuka. En annan användning är mot Herpes och Papilloma som är två virus som infekterar könsorganen. Betainterferon har också en inhiberande effekt vid bildandet av nya blodkärl och kan bli ett värdefullt medel att användas i cancerterapi för att förhindra metastasbildning.

FLER INTRESSANTA UPPTÄCKTER AV PROFESSOR REVEL
Interleukin 6 - protein med effekt på immunsystemet
I sin forskning på interferon isolerade professor Revel en gen som producerar ett annat intressant protein, interleukin 6. Interleukin 6 bildas i mycket små mängder i kroppen vid infektion. Den tjänar som signal för att väcka immunsystemet och för bildande av nya blodceller av alla slag i benmärgen. De senare åren har professor Revel ägnat åt studier av detta protein, dess funktion och struktur. För närvarande prövas denna produkt, som också produceras av InterPharm, i djurförsök och hoppet är att den ska kunna användas kliniskt mot metastaser samt för förnyande av leverceller.

FLER LYCKADE BENMÄRGSTRANSPLANTATIONER?
De senaste rönen från professor Revels laboratorium som ännu ej publicerats visar att interleukin 6 har en positiv effekt vid benmärgstransplantation då den stimulerar bildandet av alla typer av nya blodceller. Revel hoppas att denna egenskap skall kunna tillämpas kliniskt och öka antalet lyckade benmärgstransplantationer.Textlänkar
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.