Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Forskning och utveckling

98-nr4 s21

INFLUENSAVIRUS SPRIDS AV VILDÄNDER OCH ÖVERVINTRAR I SIBIRIENS SJÖAR

Det plötsliga utbrottet av en dödlig sorts influensa i Hongkong under våren 1998 har lett till ökat intresse hos allmänheten för hur influensavirus förändras från år till år och kan spridas runt jorden. Höst och vinter är influensatider på norra halvklotet. Därför berättar här dr J.Stefan Rokem om forskning i Israel på detta område.

Dr. Danni Shoham från Bar-Ilan Universitetet i Tel Aviv doktorerade på 80-talet på influensavirusets ekologi. Han skrev för några år sedan en artikel om spridning, flyttning och "överlevnad" av influensavirus i Kina och Sibirien. Han fann att viruset sprids av vildänder, som tar det med sig från sjöar i Sibirien. När vildänderna sedan besöker vattendrag i Kina vid sin årliga flyttning söderut, smittar de ner kinesiska sjöar med sin avföring. Dessa vatten används i Kina både av människor och boskap (framförallt grisar) som tar upp viruset och sprider det vidare.

DJUPFRYSTA INFLUENSAVIRUS ÖVERLEVER
Dr Shoham visade i sin forskning att en viss influensatyp som varit försvunnen under många år, plötsligt dök upp i Kina i mitten på 70-talet. Varför? Orsaken fann han i de sibiriska sjöarna. En del av Sibiriens sjöar är frusna flera år i sträck. När de någon gång tinar får de besök av bl.a. vildänder som lämnar efter sig det virus som de bär på just det året. När sjön sedan fryser till, ibland i flera år, bevaras "årets" virus. Nästa isfria år återkommer vildänderna och tar med sig det tidigare deponerade och frysförvarade viruset på sin fortsatta flykt till Kina och andra ställen. Till Hongkong kommer änderna på hösten när de återigen flyger norrut mot Sibirien. Dr Shoham har visat att denna teori är sannolik, eftersom influensviruset tål djupfrysning under längre tid utan att mista sin smittsamhet. De influensavirus som plötsligt dyker upp och sprider sig bland människor runtom i världen kan alltså komma från "gamla" i Sibirien fryslagrade virusstammar. Under de år som då gått har immuniteten försvagats varför epidemier lätt kan bryta ut.

VIRUS KAN UTBYTA GENER OCH BLI FARLIGA
Dr Shoham har också studerat hur två helt olika typer av influensavirus som kommer i kontakt med varandra kan utbyta genetiskt material. Om t.ex. influensavirus från höns möter influensavirus från människor (antingen i människor eller i höns) kan det resultera i en ny stam som kan smitta människor och kan vara mer virulent (ge svårare sjukdomssymptom) än sina moderstammar. I höns sker ett liknande genetiskt utbyte och genom att antalet olika virus i höns är mycket större förekommer utbytesmekanismen därför oftare.

VARFÖR I HONGKONG?
Enligt Dr. Shoham har det ännu inte fastställts om det är någon av de övervintrade virusstammar som är inblandade i de senaste fallen av influensa med dödlig utgång som konstaterades i Hongkong i början av 1998. Det kan också ha varit fråga om en ny kombination mellan ett "gammalt" virus ur Sibiriens sjöar och något hönsvirus och därför tog myndigheterna i Hongkong inga chanser utan dödade alla höns i området. En farlig epidemi avstyrdes.

J.Stefan Rokem


Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.