Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Forskning

4-97 sid.36

Hjärtsjukdomar diagnosticeras med ny metod

Stor framgång för biomedicinska forskningen vid Technion i Haifa.

Det amerikanska Johnson & Johnson, ett jätteföretag inom hälsovård och kosmetik med en årsomsättning motsvarande 165 mdr kr, har köpt alla aktier i det lilla israeliska hjärtdiagnostikföretaget Biosense som startats av en forskare vid Technion. De betalar 3 miljarder kronor med egna aktier för en firma med 85 anställda, av vilka 60 är i Israel och 25 i USA och Europa! Biosense omsatte 1996 ca 7 miljoner kr och dras med en ackumulerad förlust i form av marknadsförings- och utvecklingskostnader av ca 300 milj.kr. Johnson & Johnson lägger Biosense i sitt under 1996 förvärvade dotterbolag Cordis som är ett av världens största på hjärtdiagnostikens område.

Helt ny metod för att kartlägga hjärtat
Vad föranleder då detta otroligt höga pris för ett knappt fyra år gammalt mini-företag?
Jo, det är en helt ny metod för att kartlägga defekter i hjärtat - utan kontraströntgen eller fluoroskopi. Metoden har utvecklats av professor Shlomo Ben-Haim som är universitetslektor och forskare vid institutionen för biomedicinsk teknologi på Technion (Tekniska Högskolan) i Haifa. Han är också gästprofessor vid Harvard universitetet i Boston. Professor Ben-Haim, som nu är företagets vd, startade Biosense tillsammans med brodern, advokaten Amit Ben-Haim och erhöll ytterligare finansiering från den då statliga utvecklingsfonden Yozma samt från privata amerikanska investerare som trodde på honom och som nu blivit rikligt belönade.
Avbildar pulserande hjärtat
Dr. Ben-Haims uppenbarligen revolutionerande metod innebär att hjärtats inre delar - klaffarna, kammare, mm - avbildas medan hjärtat slår. Man kan exempelvis se arytmier och flimmer och var i hjärtat de uppstår.
Flera katetrar förs in i hjärtat via artärer och vener, vilket är beprövad teknik. I kateterspetsen finns en magnetisk lägesdetektor som i varje ögonblick sänder sin position inuti hjärtat till en dator. Av dessa värden som paras med EKG -signalerna rekonstruerar dataprogrammet en rörlig bild på skärmen.
Provas redan i 10 länder
Systemet finns redan i bruk på 34 stora hjärtklinikeri 10 länder (mars 97). Med utgångspunkt från det stora antalet hjärtundersökningar som numera utförs i hela världen, måste Johnson & Johnson ha bedömt, att de kommer att få god utdelning på sin jättelika investering i det lilla israeliska företaget och dess kunskaper.
Källor: Globes 28 sept.97 samt http://www.biosense.co.il/

Nytt AIDS test ger svar 3-5 dagar efter infektion

Shiluv Medical Technologies i Rehovoth, Israel, har utvecklat ett laboratorietest för HIV-smitta som ger utslag redan 3-5 dagar efter infektion mot 1-6 månader enligt hittills använda metoder. Shiluv ägs av dr Tamar Yehuda-Cohn, forskare vid Weizmann-institutet. Hon är också företagets vd.
Testet undergår klinisk prövning i Israel, Sydafrika och Kenya. Prövning i USA påbörjas i slutet av detta år. Enligt internationell statistik utförs årligen 200 miljoner HIV-test i världen och om Shiluvs nya test kommer att godkännas av FDA i USA, väntar en hundra-miljoner-dollar marknad. Källa: Globes 25 sept.97.

Nytt medel mot ögoninfektioner snart godkänt

Efter många års forskningsarbete och omfattande kliniska prov kommer Pharmos nya ögondroppar mot infektioner att godkännas av amerikanska läkemedelsverket FDA i slutet av detta år. Pharmos Corporation Ltd är ett s.k. avknoppningsföretag från Weizmann Institutet i Rehovoth och har specialiserat sig på utveckling av medel och doseringsmetoder huvudsakligen mot ögonsjukdomar och särskilt då allergiska åkommor. Det säljer licenser till stora internationella bolag, bl.a. Bausch & Lomb, för tillverkning och marknadsföring. Källa: Globes 18.9.97, http://www.globes.co.il/

Alltfler nya biotech-företag startas av universitetsforskare

Även om det tar mycket lång tid och är kostsamt att ta fram nya läkemedel och kliniska laboratorietester, har antalet israeliska företag inom området ökat kraftigt de senaste åren. De flesta har sitt upphov i universitetens forskningslaboratorier. Ett 20-tal företag håller nu på med utveckling av intressanta produkter, bl.a. för terapi av vissa cancertyper, Alzheimer och HIV samt tester för diagnos av genetiska sjukdomar. Några av företagen har redan fört ut sina produkter på marknaden. Andra söker samarbetspartners för att kunna gå ut internationellt. Mer information finns på
http://www.usibc.org/mmco.html

FTC

Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.