Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Forskning

Menorah på Internet


4-96 s.35

Medicinska rön


Fasta påskyndar förlossning

Jämförande forskning som genomförts av professor Moshe Mazor och dr Eli Maimon på Soroka-sjukhuset i Beersheva visar att antalet förlossningar går upp betydligt (för gravida kvinnor i vecka 37 och 42) under Försoningsdagen, Jom Kippur, med sin ca ett dygn långa fasta samt dagen efter. Två grupper, judiska kvinnor som fastar och beduinkvinnor som inte fastar, jämfördes i denna studie. Det var statistiskt siginfikanta skillnader mellan de två grupperna. Den största ökningen noterades mot slutet av Jom Kippur och dagen efter. Forskningsresultaten baserar sig på åtta års statistik på förlossningsavdelningen på Soroka-sjukhuset av födslar hos judiska och beduinkvinnor. Forskarna jämförde också antalet förlossningar på Jom Kippur och sukkot (lövhyddofesten) då man inte fastar. Förlossningsfrekvensen på sukkot är helt normal, liksom under övriga året. Skillnaden i procent mellan de två grupperna var 12.5 % fler förlossningar på Jom Kippur och dagen efter. Med dessa forskningresultat kan man nu gå vidare och undersöka, om fasta kan vara ett sätt att tidigarelägga förlossning när så är önskvärt av medicinska skäl. De fysiologiska mekanismerna är ännu inte klarlagda och måste studeras närmare. Men forskarna misstänker att den sänkta blodsockerhalten som är ett resultat av fastan kan vara en av de direkta orsakerna till att förlossningen påbörjas.

J.Stefan Rokem

Aktuell forskning på Weizmann-institutet

Hur kommer vi ihåg smaker och lukter? Finns det någon skillnad på hur vi kommer ihåg smaker och lukter och hur lär vi oss känna igen dem? Finns det något ställe i hjärnan där båda sinnena "blandas" så att de inte går att skilja åt och därmed åstadkommer ett helhetsintryck? Vad händer på det "stället" ? Hur lagras det kombinerade smak- och luktintrycket i minnet ?

Dessa och andra frågor försöker professor Yadin Dodai och hans doktorand Rina Shul på Weizmann-institutets hjärnforskningcentrum i Rehovot, Israel, att besvara. Forskarna misstänkte att smakintryck lagras i hjärnan åtskilda från lukter. Informationen från tungan och den från näsan bildar ett tredje minnesintryck som är annorlunda och självständigt. Detta är anledningen till att vi vanligtvis känner en kombination av lukt och smak när vi äter och dricker.

Forskarna antog att denna blandade information tas om hand i en separat del av hjärnan och inte av de separata lukt- och smakminnena. De kunde bevisa sina antaganden genom forskning på råttor och hitta de ställen i hjärnan där lukt- och smakintrycken lagras. Dessa rön kan vara till hjälp vid framtida forskning om inlärning och minnesfunktioner. Den banar väg för en behandling av patienter som tappat lukt- och smaksinnet, och därmed kanske också aptiten.

Varför mammas köttbullar smakar bäst?

Den mat man får i barndomen präglar minnet. Molekylära mekanismer som sätter igång långtidsminnet för smak har också undersökts av professor Dodai i samarbete med doktoranden Kobi Rosenblum. Forskarna studerade om nervaktiviteten i det område av hjärnan som är förbundet med smak ger upphov till molekylära förändringar på lång sikt. De fann att de celler som registrerar smakintryck genomgår förändringar i sin struktur på molekylär nivå - förändringen börjar med överföring av signaler från cell till cell tills de når ledarcellen som finns i cellkärnan. Ledarcellen förändras och dess aktivitet blir annorlunda efter denna förändring . Resultatet av ledarcellens förändring är att vissa proteiner också förändras och den kemiska balansen i cellen påverkas (en fosfatatom adderas till proteinerna). Denna "fosfat-märkning" utgör långtidsminnet för den speciella smaken. Nästa gång som smaken påträffas finns den redan i minnet och igenkännandet sker blixtsnabbt då det inte finns behov av den "fosfat-märkning" som sker när man smakar något nytt.

"Fosfat-märkning" av proteiner antas vara en generell process i flera delar av långtidsminnet. För smakminnet har det nu bevisats på molekylär nivå.

(foto) J. Stefan Rokem
Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.