Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Forskning

Menorah på Internet


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah - från och om Israel

3:96s15

Medicinsk forskning:

Målsökande cancerdroger ger bättre effekt.


Av J. Stefan Rokem

Efter 16 års forskning har en biokemist och en läkare i Jerusalem funnit ett effektivare sätt att selektivt distribuera anti-cancer medicin till vissa tumörer. En grundforskare, professor Y. Barenholz vid avdelningen för biokemi på Hebreiska Universitetet och Hadassahs Medicinska Fakultet, och en läkare, professor A.Gabizohn på avdelningen för onkologi vid Hadassahs universitetssjukhus, har samarbetat under alla dessa år. 1996 kom belöningen i och med att FDA (Food and Drug Administration) i USA godkände den nya drogen för klinisk tillämpning. Läkemedelsföretaget SEQUUS Pharmaceutical Inc. i Menlo Park, Kalifornien, stod för de omfattande kliniska förundersökningarna och ska nu också lansera medlet internationellt under namnet Doxil®. Företaget äger patenten för Doxil. I själva verket är det fråga om ett redan välkänt cytostatikum, som byggts in i en "målsökande raket" så att det finner vägen huvudsakligen till tumören.

Vad är problematiken med kemoterapi?
Kemoterapi, dvs behandling av tumörer med cellhämmande medel, s k cytostatika, medför många problem. Biverkningarna är i många fall mycket besvärande för patienten både fysiskt och psykiskt. För att få effekt måste doserna vara höga. Orsaken till detta är bl a den stora utspädning som sker i hela kroppen. Dessutom kan äggviteämnen fästa sig på medicinen och göra den overksam. Vidare är vissa vävnader där drogen anrikas, såsom lever och njure, ofta inte de organ, där tumörerna finns. Större delen av den givna dosen utsöndras med urinen inom 24 timmar. Allt detta leder till att koncentrationen av de cytostatiska medlen kan bli låg i de tumörvävnader där de är avsedda att verka. I försök på möss visade forskarna att den verkliga halten i tumören var 2,5 gånger mindre än beräknat vid normal utspädning. Endast 0,2 % av den totala dosen nådde tumören. För att lösa dessa problem, insåg forskarna redan på ett tidigt stadium, att det gällde att leverera medicinen direkt till tumören.
Professor Barenholz' forskningspecialitet är liposomer (konstgjorda fettkulor), som skulle kunna användas för inpaketering av redan kända cytostatika, i detta fall Doxorubicin (Adriamycin) som tillverkas av Pharmacia i Italien.

Kemoterapeutika direkt till tumören.
Liposomer i allmänhet kan inte söka upp tumörer i kroppen och de kan heller inte binda det kemoterapeutiska medlet under längre tid. De försvinner också fort ur blodomloppet. Alla dessa problem lyckades forskarna vid Hadassah lösa. Man tillverkade liposomer med ny sammansättning som kunde hålla kvar kemoterapeutikan tills dess att de anlänt till tumören. För att få dem att söka upp tumören, behövde de vara av en alldeles speciell storlek, så att de gick in i de nybildade blodkärlen som utmärker snabbväxande tumörer. För att hindra att liposomerna utsöndras med urinen prövade forskarna att kapsla in dem i olika polymerer och fann en lämplig molekyl. De kallade den nya kombinationen för "stealth" liposomer för att de inte känns igen av kroppens försvarssystem. Vid de kliniska prövningarna visade sig Doxil ge färre biverkningar än konventionell kemoterapeutisk behandling.

Den nya beredningsformen av Doxorubicin är idag godkänd för behandling av Kaposis Sarcoma, en cancerform som drabbar framförallt AIDS-sjuka. Doxil prövas f n kliniskt på andra tumörsjukdomar, såsom äggstocks-, bröst-, prostata-, lever- och viss lungcancer.

På Internet kan intresserade hämta mer information om Doxil och Sequus Pharmaceuticals. Adressen är: http://www.sequus.com.
Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.