Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Forskning

1-97 sid.38

Forskning på Tel Avivs universitet ger barnlösa föräldrar nytt hopp

Av J. Stefan Rokem

Ny forskning i Israel kan öka chansen för män med inaktiv sperma att alstra barn utan att man behöver tillgripa provrörsbefruktning som ju innebär en komplicerad procedur med kirurgiskt ingrepp hos kvinnan för att ta ut ägg. Svaret ligger i hönsäggula. Dr. Ronni Gamzu som arbetar på Tel Avivs universitet och Ichilov-sjukhuset, hävdar dock skämtsamt att det tyvärr inte hjälper att äta omelett. Det är bara möjligt, om man först förvarar sädescellerna med äggula innan de förs in i livmodern. Denna nya behandlingsmetod har redan påbörjats. Första preliminära försök på kliniken, där Dr. Gamzu forskar, har givit lyckade resultat. Menorah har tyvärr ej lyckats få ett foto av telningen.

Idén till denna forskning bygger på den kända tekniken att vid frysförvaring av sädesceller skydda dessa från skador med hjälp av en vätska som bl.a. innehåller extrakt från hönsägg. Dr.Gamzu undersökte om detta hade andra positiva effekter, speciellt på befruktningsförmågan. En ny metod för att studera befruktningspotentialen utvecklades. Med den mäts förmågan hos sädescellen att fästa sig på membranet på det humana ägget.

Sädesceller görs fruktsamma
Prover från 500 män som inte producerade fertila sädesceller, inkuberades två timmar i en lösning innehållande hönsäggula. Dessa sädesceller hade efter inkubationen mycket bättre förmåga att fästa sig vid äggcellens membran. Behandlingen visade sig var selektiv och den var effektivast för sädesceller som hade hög halt av kolesterol. Vad är då sambandet med kolesterol - en sorts fett - och sädescellens fertilitet? Det första steget i befruktningen av ett ägg sker när specifika strukturer (känselspröt) på sädescellerna fäster sig på receptorer på äggmembranet. Ett av problemen vid ofruktsamhet hos män är sädescellernas oförmåga att fästa sig på äggcellen. Ett kolesterolöverskott hos sädescellerna medför att dess receptorer inte kommer fram till äggets receptorer, och förkastar en tidigare teori att hönsäggulan skulle ha positiv effekt på sädescellernas rörelseförmåga. Noteras bör också att kolesterolnivån i blodet inte automatiskt medför att kolesterolhalten är hög hos sädescellerna. Enligt Dr. Gamzu betyder inte hög blodkolesterolhalt hos en man, att hans sädesceller inte är fruktsamma. Vad som leder till hög kolesterolhalt hos sädescellerna är fortfarande oklart, men inkubering av sädesceller med hönsäggula visar vilka män som har nytta av denna behandling.

Lecitin extraherar kolesterol från sädescellerna
Vid försök att hitta den beståndsdel i äggulan som hade effekt visade det sig att lecitin, ett annat fettliknande ämne som det finns gott om i framförallt äggula och även i sojabönor, utgör en av byggstenarna i membranen runt våra celler. Behandling av sädesceller i en lecitinlösning gav liknande resultat som med äggulebehandlingen. Dr. Gamzu hävdar att lecitinet extraherar (binder och tar bort) kolesterolen från sädescellen och frigör därmed känselspröten hos sädescellen. Det har tidigare visats av andra forskare att lecitin kan extrahera kolesterol från andra typer av celler.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.