Textlänkar finns längst nere på denna sida


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

FORSKNINGTillämpad forskning
Mikroalger - ny källa för naturprodukter

Av J. Stefan Rokem

Professor Shoshana Arad på Institutet för tillämpad forskning vid Ben-Gurion universitetet i Beersheva är en av pionjärerna i forskningen kring mikroalger som källa för nya naturprodukter. Professor Arads grupp i Beersheva har under lång tid fokuserat sina forskningsansträngningar på en för industrin ovanlig typ av celler, nämligen mikroalger. Mikroalger är mikroorganismer som växer med hjälp av fotosyntes, dvs. de tar upp energi från solen och frodas i både bräckt och salt vatten. I södra Israel finns naturliga förutsättningar för att kunna odla dessa celler för produktion av nyttiga naturprodukter.

Naturliga färgämnen och förtjockningsmedel
Professor Arads forskningsgrupp har koncentrerat sina ansträngningar på två typer av ämnen från mikroalger, färgämnen (pigment) och gelébildande ämnen (polysackarider). Röda mikroalger (Rhodophyta) innehåller förutom grönt klorofyll som används i fotosyntesen också röda, skära och blåa pigment. Dessa pigment har ofta bättre egenskaper än de pigment som används i olika tillämpningar idag. De är stabila vid olika pH (surhetsgrader) och har mer intensiv färg. Pigmenten kan användas som naturliga färgämnen i mat (glass, tuggummi, drycker och konfektyr), för färgning av tabletter och flytande medicin, samt i kosmetika och andra hygienprodukter.
Polysackariderna utgör en del av mikroalgernas unika cellvägg. Kemiskt är det sockerpolymerer som innehåller höga halter av svavel. De är stabila även vid höga temperaturer (upp till 1600C) och vid höga salthalter. Denna egenskap gör att algen kan växa i Döda havet där den först hittades. De tilltänkta användningsområdena för polymeren är som förtjockningsmedel i mat, medicin och färg. Andra tillämpningar är i kosmetik och som fibrer i diet. Det finns resultat som visar att både polymeren och själva mikroalgcellerna har förmåga att sänka kolesterol och triglyceridhalten i blodet om de tillförs som kosttillskott. Det finns även preliminära resultat som visar att polymeren har antivirala effekter hos både människor och växter.

Algerna odlas i plaströr
Odling av alger i stor skala har alltid varit ett problem för bioteknikerna. Det är celler som kräver både ljus och tillgång till koldioxid. För att öka produktionen användes först öppna dammar. I dessa visade det sig vara svårt att skydda algen från andra mikroorganismer.
En av forskarna på Ben-Gurion universitetet kom då på den geniala idén att använda två meter höga, vertikalt ställda, rör av genomskinlig plast med 40 cm diameter. Man kan ordna dessa rör i långa rader. De visade sig vara idealiska för odling av mikroalger, då solljuset når alla celler i röret. Denna typ av odlingskärl förbilligade produktionen väsentligt. Metoden har patenterats. Idag söker professor Arad och hennes kollegor investerare som vill satsa på en produktion av deras naturämnen i kommersiell skala.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.