Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

EkonomiFörra året och i år

Även om vi redan kommit en god bit in på detta års första kvartal, är det nu ett bra tillfälle att titta tillbaka på Israels ekonomi 2006 och blicka in i kristallkulan för 2007.

Förra året hotade stora utmaningar att helt slå undan benen på den israeliska ekonomin. Under årets första dagar insjuknade den förre premiärministern Ariel Sharon och med det kom landets politik i gungning. Strax därefter vann Hamas de palestinska valen och därmed dämpades förhoppningarna om att nå fram till en snar fred. Till detta kom sommarkriget mot Libanon som visade på hur skör Israels position är i Mellanöstern.

Trots dessa händelser och mot alla odds fortsatte den israeliska ekonomin att växa till nivåer vi inte sett sedan mitten av 2003. Generellt ökade BNP med 5 % under 2006, strax under de 5,2 % år 2005 uppvisade. Den stora frågan blir då: hur lyckades man med detta?

Tidigare har Israels tillväxt främst hängt samman med landets export. Under 2006 fortsatte exporten att öka, dock i en något långsammare takt än under de två föregående åren. Inhemsk konsumtion tog fart tack vare en minskad arbetslöshet. I princip visade alla sektorer på starkare siffror jämfört med året innan.

Den enda sektor som visade nedgång 2006 var turismen. Antalet turister som kom till Israel förra året minskade med 5 % jämfört med året innan. Detta efter ökning med mer än 20 % varje år under perioden 2003 - 2005. Det är ingen överraskning att nedgången hänger samman med Libanonkriget.

Så, vilka förväntningar finns då på 2007 efter det starka 2006? Alla analytiker fortsätter att vara optimistiska. Tillväxten spås fortsätta, dock i en något långsammare takt än förra året. De flesta tippar på siffror kring 4,6 - 4,7 %. De något försiktigare siffrorna hänger främst samman med att experterna tror att världsekonomin kommer att sakta ner under 2007, vilket även påverkar Israels export.

Precis som under 2006 kommer den inhemska efterfrågan åter att vara en källa för tillväxt eftersom arbetslösheten kommer att fortsätta befinna sig på låga nivåer. Investeringar i landet kommer också att öka, då utländska investerare söker efter objekt i Israel.

Vad beträffar turismen tror alla att den kommer att återhämta sig med minst en 10-procentig ökning jämfört med 2006, detta under förutsättning att säkerhetssituationen förblir relativt lugn.

Sammanfattningsvis kommer Israels ekonomi att fortsätta vara stark inom alla områden. Det är den generella styrkan som hjälpte Israel att växa förra året, alla utmaningar till trots. Förhoppningsvis kommer denna styrka även att ta landet förbi de utmaningar resten av 2007 bjuder på.

Martin Geifman är frilansjournalist i IsraelTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!