Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker
Menorah

EkonomiMartys spalt
Året som gick

Även om den politiska arenan i Israel alltid bjuder på rysningar att jämföra med en berg-och-dalbanefärd, har Israels ekonomi haft en konstant tillväxttakt sedan svackan i början av millennieskiftet. Bara som en liten påminnelse, mellan 2001 - 2002 sjönk Israels ekonomi med i snitt en procent per år.

Tack vare den långsamma förbättringen i världsekonomin under de tre senaste åren, uppbackning av sunda ekonomiska riktlinjer och anpassade monetära riktlinjer har dock Israels ekonomi återhämtat sig starkt. Enligt data från Israels statistiska centralbyrå ökade BNP med 5,2 % under 2005. Detta efter tillväxtsiffror som 4,4 % under 2004 och 1,7 % året innan. Om man dessutom tar med i beräkningen att befolkningen ökade med 1,8 % under 2005 betyder det att BNP ökade med 3,3% per capita under 2005 och nådde 17 800 dollar.

Exporten spelade en avgörande roll för tillväxten under det gångna året, varor och tjänster ökade sin andel med 7 %. Service till turister ökade med 22,7 % följt av att 28 % fler turister besökte Israel under årets första elva månader.

Inhemsk efterfrågan har också dragit upp tillväxten och den privata konsumtionen ökade med 4 %. Denna ökning tillskrivs förbättringen hos löntagarna, antalet arbetslösa minskade från en topp på strax under 11 % andra halvåret 2003 till 9,1 % sista kvartalet 2005. Den lägsta arbetslöshetssiffran som någonsin noterats i Israel under de tio senaste åren var 6,7 % under 1996. De flesta ekonomiska experter tror dock att arbetslöshetstalen kommer att fortsätta ner samtidigt som ekonomin fortsätter att växa.

Självklart reflekteras den förbättrade ekonomiska situationen i Israel även på aktiepriserna på Tel Avivs aktiebörs. Förra året steg de 25 största israeliska företagens aktievärde med 33,3 %.

De flesta ekonomiska experterna tror att den positiva ekonomiska trenden kommer att fortsätta året igenom, dock kanske i en något långsammare takt. Israels andra största bank, Bank Leumi, spår att BNP kommer att öka med 4,2 %. Framtida tillväxt kommer dock att basera sig på en jämn blandning av export och inhemsk förfrågan i kombination med en sund ekonomisk politik likt den Israel bedrivit de senaste 2-3 åren.

Utgången av valet i slutet av mars kommer att ge en fingervisning om vart man är på väg.

Martin Geifman, frilansjournalist i IsraelTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.