Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

EkonomiEtt steg före

Han är 34 år, flyttade till Israel från Sverige för elva år sedan, en duktig pianist och en framstående talang i schack. Möt Danny Guttman, ny VD för Clal Finance vars nästa utmaning är att vidareutveckla Israels största finansiella förvaltare utanför banksfären och öka företagets kapitalforvaltning till 150 miljarder kronor.
Av Yehuda Sharoni, Ma'ariv

Livet är fyllt av överraskningar. En av dessa är Danny Guttman, Clal Finance's unga VD. Sannolikheten att denne svenskfödde unge man som immigrerade till Israel för elva år sedan skulle bli finansförvaltare, var lika stor som sannolikheten att han skulle bli en framstående pianist eller deltagare i ett olympiskt schacklag. Under gymnasietiden var han en utmärkt pianospelare, han spelade schack och tillsammans med sitt lag vann han bland annat första plats i svenska mästerskapen for gymnasister. Hans pappa ledde in honom mot affärer och rådde honom att studera till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Han avslutade sina studier med högsta betyg vilket gav honom mersmak och övertygade honom att hans framtid fanns i affärer.

Danny Guttmans första jobb var på Ericsson där han hjälpte till att skriva marknadsplanen för hur mobiltelefoner skulle kunna penetrera den kinesiska marknaden. Strax därefter blev han erbjuden en karriär vid Goldman Sachs Londonkontor men efter mycket övervägande ledde hans sionistiska ådra honom till att emigrera till Israel. Där gifte han sig med Atara och skaffade fyra barn.

Att inte sträva framåt är jämförbart med att gå bakåt.
1994 började han arbeta på Israel General Bank. Därifrån gick han vidare till Nessuah Zannex och arbetade med investeringar. Danny Guttman värvades av Clal Insurance mot slutet av 1998. Två år senare var han ansvarig för den finansiella divisionen för att därefter gå till huvudkontoret. I november 2004 tog han över som VD på Clal Finance efter Gaby Perl.

Danny Guttmans mjuka och vänliga sätt kan lätt bedra. På sitt eget tysta sätt vet han precis hur han ska nå dit han vill. Han karakteriseras av stor försiktighet samtidigt som han är fullt medveten om att denna finansiella jätte, ansedd av många att vara Israels ledande finansiella förvaltare, inte har råd att vila på sina lagrar. Att inte sträva framåt är jämförbart med att gå bakåt och därför måste företaget hela tiden utöka sina aktiviteter.

För närvarande förvaltar Clal Finance drygt 75 miljarder kronor och har 260 anställda. Danny Guttman har inga problem med att beskriva företagets mål för de kommande åren.

- Inom loppet av 3-4 år kommer vi att ha ökat till cirka 150 miljarder kronor. Ökningen kommer dels att hänga samman med den internationella tillväxten av redan existerande tillgångar, dels kommer vi att köpa upp andra mindre förvaltare.

Har då Clal Finance tillräckligt stora tillgångar för dessa stora uppköp?

- Jag ser inga finansiella problem med det. Moderbolaget Clal Holdings är väldigt likvid och har ett eget kapital på cirka fyra miljarder kronor. Därtill finns ytterligare tillgångar som kan användas för att genomföra visionen. Utöver detta har vi möjlighet att dra in ytterligare pengar. Som alternativ undersöker vi även möjligheterna att gå samman med internationella strategiska partners för att kunna göra liknande uppköp.

För närvarande väntar Israel på rekommendationen från en statlig utredning kring fonder. Om allt går som man hoppas kommer förvaltningen av ömsesidiga fonder att släppas fri och det blir lättare för privata förvaltare att starta fonder än det är idag. Redan nu ser man tecken på överföringar från banker till privata fonder och Danny Guttman är övertygad om att denna trend kommer att fortsätta växa.

Clal Finance fokuserar dock mestadels av sina aktiviteter på kapitalmarknaden och utveckling av finansiella produkter och tjänster. De sköter sina investeringar bland annat via försäkrings- och pensionsfonder och köpte nyligen kontrollposter i två stora företag. Företaget har även utökat sin kreditverksamhet och gått in i icke-banksektorn. Ett underbolag finansierar små och mellanstora företag.

En annan finansiell service man också börjat erbjuda är privatlån, i direkt konkurrens med bankerna. Kreditbeloppen kommer att ligga på mellan 10 - 250 000 kronor/kund.

Men har ni professionell kapacitet att klara av privatkunder?

- Finansiellt har vi definitivt tillgångar. Vi kommer att fokusera oss på specifika lån och inte låna ut urskiljningslöst. Vilken division inom företaget som kommer att hantera detta är ännu inte beslutat men vad som är säkert är att kunder hos Clal Finance ska erbjudas ett stort utbud av finansiella tjänster, alla under samma tak, avslutar Danny Guttman.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.