Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

EkonomiTel Aviv februari 2003

I det bibliska Egypten drömmer Farao om sju feta kor följt av sju magra kor. Josef tolkar drömmen som att Egypten får sju år goda år följt av sju magra år. Nu undrar många israeler om Faraos dröm kommer slå in i Israel efter det sena 1990-talets ekonomiska boom?

Under den senare hälften av 1990-talet hade Israel flera år av stark tillväxt mätt i BNP, år 2000 ökade BNP med 7,4 procent. Men, såväl under 2001 som 2002, minskade siffran med 0,9 procent vartdera året. För första gången i landets historia skedde en minskning två år i rad. Och även om ekonomer förutspår positiv tillväxt för 2003 så är siffrorna inte imponerande.

Enligt Terence Klingman, chefsekonom på Bank Investec i Tel Aviv, är det palestinska upproret och den globala ekonomiska nedgången de främsta anledningarna till Israels negativa tillväxt. Dessa två faktorer har bidragit till minskade exportintäkter, minskad konsumtion och färre utländska investerare. Han tillägger att effekten av 11 september 2001 också haft negativ påverkan på landets ekonomi. Eftersom faktorerna kvarstår är Klingman försiktig i sin prognos för 2003. Han tror att Israels tillväxt kommer att ligga mellan noll till plus en procent.

För att komma ur den negativa trenden hoppas Klingman på hårdhandskar från Sharons nya regering. De måste prioritera inom budgeten, växla över från utgifter och ökade kostnader inom statsförvaltningen till investeringar i infrastrukturella projekt som leder till framtida tillväxt.

Samtidigt måste den nya regeringen attackera budgetens uppblåsta underskott. Under 2002 låg det på cirka fyra miljarder USD, eller 3,97 procent av Israels BNP. Maximalt accepterad internationell nivå är tre procent. Om Israels underskott fortsätter ligga ovanför tre procent en längre tid, riskerar landet att nedgraderas av internationella kreditvärderingsinstitut som Moodys och S&P. Detta kommer då att skada Israels förmåga att låna utomlands, utöver minskade utländska investeringar.

Om regeringen istället kommer med ett starkt åtgärdspaket borde det leda till att den israeliska riksbanken, Bank of Israel, istället sänker styrräntan, vilket skulle sporra framtida investeringar, öka företagens vinster och sätta fart på den privata konsumtionen.

Men Israel ligger hela tiden i beredskap för att möta det pågående våldet med sina palestinska grannar och risken av ett potentiellt krig i området. Bägge dessa faktorer kräver stora ekonomiska resurser, ökar den allmänna osäkerheten och skrämmer iväg utländska investerare.

Därför är den allmänna känslan i Israel relativt pessimistisk vad beträffar ekonomin år 2003. Den nya regeringen måste ta till krafttag för att hindra Faraos dröm från att bli en riktig mardröm.

Martin Geifman är frilansjournalist som rapporterar om det ekonomiska läget för Menorah.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.