Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

REPORTAGE

Israelisk kommun får kungapris i Stockholms stadshus

Ma'alot försöker lösa samlevnadsproblem mellan judiska och arabiska israeler med hjälp av informationsteknologi
"Jag har aldrig varit med om en sådan fest tidigare", säger Ma'alots borgmästare Shlomo Buchbut om den stadshusbankett i Nobelklass med 1 000 gäster, där han och Galileo-projektets skapare David Gur samt Ma'alots IT-chef Amit Bar-On fick emottaga ett av prisen för sitt informationssystem inom klassen Offentlig Service och Demokrati. Med Galileo-systemet, som finansierats av Jewish Agency inom ramen för Partnership 2000-programmet samt franska Keren Hayesod, sammanbinds 1 000 datorer i Ma'alot-Tarshiha området i västra Galiléen. Man har hittills skapat 1 700 egna webbsidor, de flesta på hebreiska men många även på arabiska, engelska och franska.

David Gur framhåller att sammankopplingen via Galileo av judiskt-israeliska och arabiskt-israeliska skolor inom kommunen bidrar till bättre kontakt och förståelse mellan folkgrupperna. Det är också möjligt med systemet att låta kvalificerade facklärare från en skola i centralorten distansundervisa per Internet ute i byskolorna. Samtidigt ger Galileo invånarna information om allt som händer i kommunstyrelsen och alla kommunala institutioner, med tillfälle att yttra sig.

Priserna som delades ut i stadshuset i Stockholm var finalen i en tävling, the Global Bangemann Challenge, som skapades på initiativ av nu avgångne EU-kommissionären Martin Bangemann. Stockholm var värd för denna internationella IT-tävling, där 20 vinnare av första priset i elva kategorier fick mottaga var sin pokal ur kungens hand. Andrapristagarna, däribland det israeliska teamet från Ma'alot, fick en skulptur vid det festliga middagsbordet. Tävlingen kombinerades med en stor utställning på Stockholmsmässan i Älvsjö där de tyvärr alltför fåtaliga besökarna kunde få en demonstration av de många informationssystem som visades. Det var nog en miss att datumet den 10 juni sammanföll med skolavslutningen i Stockholm. Många lärare hade nog haft glädje av att besöka utställningen för att bland annat se hur lilla Ma'alot försöker lösa sina multietniska samlevnadsproblem med hjälp av informationsteknologi.

Intresserade kan hämta mer information om Galileo och om Ma'alot på
www.maltar.org.il

hemmasp.jpg
Ma'alots borgmästare Shlomo Buchbut och dess IT-chef Amit Bar-On t.v. i deras monter på Stockholmsmässan. Informationssystemet Galileo har skapats i den lilla galileiska staden med hjälp av bidrag från Jewish Agency. Med ettusen datorer, som finns även i de mest avlägsna arabiska byskolorna, sammanbinds såväl skolelever som invånarna för att främja undervisning och demokrati.
Text och foto: Franz T. CohnTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.