Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Data - Forskning - MedicinTa en öl
- för hjärtats skull!

Nu kan öldrickarna komma ut ur skamvrån och svinga sin bägare med stolthet. Det är inte bara de som dricker ett glas rött vin om dagen som gör gott för sin hälsa. En israelisk studie visar nämligen att de som dricker en flaska öl varje dag löper en minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt.
Av Israel 21c.

Goda nyheter för ölälskare; att dricka öl ger minskade kolesterolnivåer, ökade halter av antioxidanter och minskade nivåer av fibrinogen, ett blodlevrande protein. En grupp israeliska forskare har visat att en flaska öl om dagen kan minska risken för hjärtinfarkt. I en preliminär klinisk studie av en grupp män med kranskärlssjukdomar visade forskarna att blodet hos de som drack en flaska öl (33 cl) om dagen i en månads tid visade på samma sorts kemiska förändring som associeras med minskad risk för hjärtinfarkt.

Studien har utförts på Hebrew University och läggs till de ökande bevisen att måttligt alkoholintag kan minska riskerna för hjärtinfarkt.

- Alkoholhaltiga drycker ger förändringar i fibrinogenet vilket gör proteinet mindre aktivt och blodet levrar sig inte lika lätt, säger Shela Gorinstein, chef för den grupp av 20 forskare som ligger bakom studien. Genom att karakterisera förändringarna hoppas vi en dag kunna hitta nya indikatorer för att förhindra hjärtinfarkt.

I studien ingick 48 män mellan 46-72 år med kranskärlssjukdomar. Männen delades upp i två grupper. Deltagarna i den ena gruppen drack en flaska öl (33 cl) varje dag i 30 dagar. Den andra gruppen drack mineralvatten. Bägge grupperna åt liknande mat, rik på frukt och grönsaker under perioden.

Hos 21 av de 24 patienterna i öldrickargruppen hittade forskarna positiva förändringar i blodet som associeras med minskad risk för hjärtinfarkt. Förändringarna visar på en minskning av det "onda" kolesterolet, en ökning av det "goda" kolesterolet HDL som minskar risken för att kranskärlen ska slamma igen, en ökning av antioxidantnivåerna samt en minskning av fibrinogenets aktivitet.

Förändringarna har troligtvis uppstått tack vare att öl innehåller en relativt hög halt polyfenol. Detta kunde inte återfinnas i blodet hos mineralvattendrickarna, uppger forskarna.

Även om forskarna använde ett standardöl, ljus femprocentig Maccabi, för studien tror forskarna att andra sorters öl kan ge samma effekt.

Shela Gorinstein, som själv gärna tar en öl ibland, immigrerade till Israel från forna Sovjetunionen 1972. Under sin tid på Hebrew University har hon lagt ner mycket tid på att förbättra kvaliteten för israeliska vin- och öldrickare.

Den senaste studien kan läggas till det ökade antalet studier som kopplar måttliga intag av alkohol med minskad risk för kranskärlssjukdomar och hjärtinfarkt. Studier har visat att de som dricker måttligt har lägre risk för hjärtinfarkt än såväl de som dricker mycket som de som inte dricker alkohol alls.

- Såväl polyfenol som alkohol tros vara det som bidrar till den positiva effekten. Baserat på tidigare studier så verkar polyfenolet spela den avgörande rollen i denna effekt och alkoholen en mindre roll, säger Shela Gorinstein.

Vad man dricker kan dock spela roll. Rött vin ger större hjärtskyddande effekter än vad vitt vin och öl ger, säger forskarna. Detta på grund av hög polyfenolhalt i rött vin. Men måttlig konsumtion av alkohol är inte det enda som gäller om man vill minska risken för hjärtinfarkt. Livsstil, kost och motion påverkar också.

Shela Gorinstein anser att innan kopplingen mellan alkohol och hjärtsjukdomar är helt utredd bör de som väljer att dricka alkohol göra det i måttliga mängder, vilket enligt Hälsoministeriet i USA betyder maximalt tolv gram alkohol om dagen för män och inte mer än sex gram alkohol om dagen för kvinnor. Skål.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.