Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Data - Forskning - MedicinIsraeliskt företag hittar
schizofreni gen
Medicin
J. Stefan Rokem

Finns det genetiska orsaker till schizofreni? Jakten på bevis har pågått under många år. Nu verkar det israeliska företaget IDgene som specialiserat sig på att identifiera genetiska orsaker som grund till sjukdomar av olika slag vara ett steg närmare lösningen.

I decembernumret av den ansedda tidskriften American Journal of Human Genetics, publicerade den vetenskapligt huvudansvarige inom IDgene, Dr Ariel Darvasi, en artikel om schizofreni. I artikeln beskrivs för första gången en potentiell gen som anses ha samband med schizofreni. Forskningsarbetet har utförts i samarbete med forskare från Hebreiska Universitetet i Jerusalem och läkare från de flesta psykiatriska avdelningarna på sjukhus över hela Israel.

Bevisföringen kräver strikta statistiska metoder. Det måste finnas tydliga tecken mellan genetisk förändring och symptom. Ett av de större problemen har varit att utföra forskningen på en så homogen grupp som möjligt. Inom human genetiken anses judar av ashkenaziskt ursprung vara en sådan grupp. Kohanim, det judiska prästerliga ståndet är mycket homogena (se Menorah 2 - 1997). I den beskrivna forskningen analyserades patienter med diagnostiserad schizofreni från sjukhus över hela Israel. Ett av kriterierna var att alla fyra; farfar och farmor, morfar och mormor var av ashkenaziskt ursprung. Deras DNA från kromosom 22 jämfördes med en kontrollgrupp.

Resultaten av forskningen visar att det för första gången finns starka indikationer att när ett speciellt enzym (genens produkt) inte fungerar normalt kan detta vara en av orsakerna till schizofreni. Det är också klart att det är mer än en gen som påverkar om en viss person blir sjuk i schizofreni. Detta öppnar vägen för nya mediciner som kan minska riskerna för att bli sjuk i schizofreni. Det israeliska företaget IDgene ser givetvis en sådan medicin som ett av sina huvudmål för framtiden.

Schizofreni är en psykisk sjukdom som berör cirka en procent av världens befolkning. Patienten förlorar intresse för omgivningen och är ofta känslomässigt förlamad. Mest känt är kanske att patienten hör och ser ting som inte finns i verkligheten, så kallade hallucinationer. Till denna kategori hör bland annat diabetes, astma och cancer, samt även psykiska sjukdomar.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.