Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Data - Forskning - Medicin


Allt fler människor världen över drabbas av diabetes. En sjukdom som kryper ner i åldrarna och ökar i takt med välmående och stillasittande. I Israel finns cirka 300 000 personer med diabetes.

Nu hoppas israeliska forskare att de har hittat ett naturläkemedel som på sikt kan ersätta insulinet. Kaktus.

I ett försök att hitta medicin mot diabetes typ 2* har två forskare vid Ben Gurion Universitetet i Beersheva, Professor Yosef Mizrachi och Dr Amnon Sintov forskat med kaktusen Nopalea cochenillifera från Centralamerika. Där används den och dess släktingar bland annat för behandling av diabetes typ 2 sedan flera hundra år tillbaka i tiden. De naturliga källorna visar sig ge patienterna mindre biverkningar.

Den aktiva ingrediensen i kaktusen har forskarna ännu inte lyckats isolera. I försök på råttor med diabetes har det visat sig att extrakt från kaktusen har positiv effekt på sockerhalten i blodet på de sjuka råttorna. Kaktusen krossas och olika lösningsmedel, vatten, sprit och andra vätskor, tillsätts för att försöka få fram den rätta blandningen. Forskarna strävar efter att ¨dra ut växtvävnadens aktiva ingredienser.

Som med alla nya mediciner finns det många steg, och även år, kvar för forskning och utveckling av preparatet innan det kan komma att användas på människor. Marknaden för alternativa naturmediciner, med förhoppningsvis mindre biverkningar, ökar starkt världen över. Eftersom kaktusarna använts i hundratals år anses möjligheten att få dem godkända för mäniskligt bruk ganska stor.

Cirka fem procent av befolkningen i Israel lider av diabetes typ 2, ungefär 300 000 människor. Marknaden för diabetesmediciner i Israel är beräknad till 15 miljoner dollar.

I USA uppskattas marknaden till 113 miljarder dollar.

Forskarna och Ben Gurion Universitetet har sökt patent på den nya medicinen.

Diabetes är en sjukdom där kroppen inte producerar, eller använder insulin, på rätt sätt. Insulin är ett hormon som kroppen behöver för att socker och kolhydrater ska förvandlas till energi inne i cellerna. Insulinet gör att sockret kommer in i cellen. Det finns två typer av diabetes; typ 1 och typ 2.

Typ 1 drabbar oftast barn och ungdomar. Kroppen kan inte tillverka insulin själv och den sjuke måste ta dagliga injektioner av insulin för att överleva.

Typ 2 är en metabolisk rubbning där kroppen inte kan tillverka tillräckligt med insulin eller inte kan använda det insulin den producerar på rätt sätt. 90 procent av alla diabetessjuka har typ 2 diabetes.
Ibland kan typ 2 diabetes behandlas effektivt med hård diet men oftast krävs medicin i form av tabletter. Såväl dieten som tablettbehandlingen går ut på att sänka blodsockerhalten.


Medicin
J Stefan RokemTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.