Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Data - Forskning - Medicin

Odla fisk i  öknen
För tio år sedan var tanken att odla fisk i mitten av öknen, utan närhet till hav och strand, en ganska befängd idé. Men tio år av framgångsrik forskning kring vatten har bevisat att det kan fungera.
Av ISRAEL21c

Bräckta undervattenskällor, för salthaltiga för mänskligt bruk, kan användas till att odla matfisk i. Det har den israeliske forskaren Samuel Appelbaum bevisat. Resultaten är viktiga. Många länder har dålig tillgång till färskt vatten och därmed även svårt att skaffa fram mat till en växande befolkning.

Samuel Appelbaum uppskattar att det varje år går att odla mer än 30 miljoner ton räkor och fisk i ökenfarmar runt om i världen. Det skulle därmed skapa en industri värd mer än 40 miljarder USD.

Provodlingen har skett i Negev-öknen där den genomsnittliga temperaturen ligger på 37 grader Celcius i augusti och den årliga regnmängden är närmare noll.

- I början trodde folk att vi var tokiga. Fisk mitt i öknen! Men vi vet att det finns stora behov av mat världen över och via ökendrift kan vi fylla en del av dem. Många länder har torra marker, mycket sol och billig arbetskraft. Precis vad som behövs för att driva ett vattenjordbruk i öknen, säger Samuel Appelbaum som är chef för Israels Bengis Center for Desert Aquaculture i Negevöknen.

Förhistoriska grottor
De israeliska vattenbönderna har tagit vatten till odlingarna från bräckta undervattensbassänger för att kunna odla räkor och fisk i öknen. Dessa står att finna under många torra områden runt om i världen. Vattnet finns i förhistoriska grottor och ligger på 15 - 50 meters djup under ökenytan.

För att komma åt vattnet har man borrat genom ökengolvet med hjälp av utrustning som påminner om oljeborrningsutrustning. Vattnet har därefter pumpats upp till dammar ovan markytan där bra levnadsförhållanden för fiskarna och räkorna skapats.

Under de tio år som experimentet pågått har det visat sig att vissa arter, räkor, kattfisk och randig havsabborre är några av dem, frodas i det varma, något salthaltiga vattnet. Det varma vattnet verkar till och med öka fortplantningstakten för några av dem.

Att hålla fisk och räkor instängda i bassänger i öknen verkar dessutom vara en fördel mot de fiskodlingar som vetter mot öppet hav - fisken hålls skyddad från sjukdomar som annars oftast sprids mellan havsodlingar via havsvattnet.

Stor marknad i London
Nu finns det ju i och för sig ingen större efterfrågan på räkor i Israel då skaldjur inte är koscher. Men, som Samuel Appelbaum påpekar, London befinner sig bara tre och en halv timmes flygning bort. Räkornas snabba tillväxttakt (fem till sex månader) är bra då vattenjordbrukare därmed kan skörda minst två gånger om året.

- Tack vare det israeliska projektet har nu fiskodlingar inomlands startat i Alabama, Georgia, Florida och västra Texas. Amerikanska forskare ska även besöka områden i centrala Kina där saltvattenkällor tros kunna användas för att odla räkor och fisk. Samuel Appelbaum uppmuntrar utvecklingen i centrala Asien genom att rekrytera studenter därifrån till sina ökenvatten program.

Även om undervattenskällorna inte är en oändlig vattenresurs anser han att salta tillgångar kan hjälpa världen köpa tid till den dag forskarna hittar ett billigt sätt att avsalta havsvattnet.

- I öknen, och i framtiden, måste vi använda oss av varenda liter vatten vi har, avslutar han.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.