Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Reportage

Reuven Feuerstein
Foto: Jack Vainunska
Nya metoder för
inlärning

Bravo! utropar den äldre mannen med leende ögon och vitt helskägg som guppar av upprymdhet. Flickan Marie som sitter mitt emot honom har precis identifierat olika former och visat att hon minns dem hundraprocentigt rätt. Det här betyder att hon nu också kan börja lära sig att läsa. Ett stort framsteg för Marie har blivit diagnostiserad autistisk i sitt hemland.

Marie, en späd 11-årig belgisk flicka, har skickats till Professor Reuven Feuersteins International Center for the Enhancement of Learning Potential i Jerusalem för utvärdering.

Hennes föräldrar hade inte getts mycket hopp om hennes framtida möjligheter. Marie borde placeras på en institution. Resan till Jerusalem var ett sista försök innan ett slutgiltigt beslut fattades. Efter flera veckors intensivt individuellt arbete med lärare och översättare på institutet i Jerusalem, har ett genombrott skett. Reuven Feuerstein och hans medarbetare är entusiastiskt överens om att Marie kan lära sig att läsa. En plan kommer att arbetas fram, och chansen är nu stor att Maries tidigare så utsiktslösa framtidsmöjligheter är över.

- Ett barn som läser, är ett barn som kan artikulera och kommunicera, förklarar Reuven Feuerstein. Ett barn som kan läsa är också mer motiverat att röra sig och bete sig på ett sådant sätt som passar in i en normativ struktur.

All vård som Marie hittills har fått på institutet har varit kostnadsfri. För att undvika att inte bara de som kan betala för sig ska kunna få behandling, tar Reuven Feuerstein och hans kollegor inte betalt av sina patienter och tusentals familjer som Maries väntar på att få komma till Jerusalem för utvärdering och diagnos.

Kan intelligens förändras?
Istället för att mäta barns IQ mäter Reuven Feuerstein deras förmåga till inlärning. Han menar att utbildning är ett tillstånd, snarare än en egenskap. Reuven Feuerstein har utvecklat en teori kallad Structural Cognitive Modifiability som går ut på att intelligens kan läras ut och utvecklas. Han är övertygad om att alla barns möjlighet till utveckling är smittsam och att en stor del av arbetsbördan faller på föräldrarna. Föräldrarna är de viktigaste och främsta verktygen för ett barns positiva utveckling.

Om ditt barn är sent utvecklat och du som förälder inte tror att det kan botas, kommer du inte känna något behov av förändring och inte heller göra något för att en sådan förändring ska inträffa, förklarar Reuven Feuerstein och fortsätter:

- Men, om du tror att ditt barn kan förändras, då kommer ditt behov av att se ditt barn utvecklas och av att göra framsteg leda dig till att göra mer för att en sådan förändring ska ske.

83 år fyllda skulle Professor Feuerstein lätt kunna vila sig på sina lagrar. Han har inte bara mottagit the Israel Prize for Education, utan är också vida känd världen över. Auktoriserade träningscenter i sextio länder runt om i världen lär ut hans teorier på mer än ett dussin olika språk. Reuven Feuerstein själv, fortfarande pigg trots sin höga ålder, kommer in till institutet varje dag, och hans tillgivenhet och tålamod är uppenbar varje gång han klappar ett barn på huvudet eller skakar hand med en tonåring. Likt en guru är han beundrad av sina studenter, och inspirerar dem att förverkliga hans idéer.

Egna utvärderingsmetoder
Reuven Feuerstein föddes i Rumänien och var ung psykologistuderande när Andra Världskriget bröt ut. Under kriget hjälpte han till att smuggla ut judiska barn till Palestina för att 1944 själv hamna i Tel Aviv. Han började arbeta för Youth Aliyah och Jewish Agency med att hjälpa barn som utöver att de ofta var föräldralösa, hade förlorat både sin kultur och sitt språk. IQ-tester var därför inget bra verktyg för att mäta deras intelligens. Reuven Feuerstein utvecklade egna utvärderingsmetoder för att kunna utveckla barnens kognitiva förmåga.

Mellan 1950 till 1955 återvände Reuven Feuerstein till sina akademiska studier vid universitetet i Genève. Det var under denna tid han började utveckla sin teori om Mediated Learning. Enligt honom får barn sin grundläggande tankeförmåga från sina föräldrar och sina syskon. Men i de fall det inte sker eller avbryts, saknar barnet en nödvändig förmåga som krävs för att det ska fungera på ett intelligent sätt.

Förutom att vara allvarligt traumatiserade var många av de rotlösa barn Reuven Feuerstein arbetade med både socialt- och utvecklingsmässigt störda. Många hade blivit stämplade som obildbara. Men han gav aldrig upp hoppet om något barn. Han märkte dessutom ofta att hans ingripande gav resultat och att barnet sedan kunde återgå till sin klass och sina klasskamrater. Reuven Feuersteins antaganden bygger på att intelligens är något dynamiskt och utvecklingsbart, snarare än något statiskt.

Kognitiva redskap används av armén
Reuven Feuerstein har utvecklat en teknik kallad Instrumental Enrichment som använder sig av en serie kognitiva redskap för att utveckla lärande och tänkande. För ett otränat öga ser hans teknik ut som en serie prickar som ska ritas ihop eller som färggranna geometriska former. Hans kognitiva hjärnövningar har dock visat sig passa för barn med såväl normal som hög intelligens.

Hans teknik har nyligen börjat användas av såväl den israeliska flygindustrin som den israeliska armén, och resultaten är övertygande. För visst, alla kan förbättra och stärka sin kognitiva förmåga oavsett intelligens. Barn precis som vuxna.

Mer än femtio år har gått sedan Reuven Feuerstein hjälpte till att rädda immigranter från Europas inferno, men Israel har fortfarande behov av hans utbildningsmetoder. Denna gång handlar det om det stora antal immigranter från Etiopien som har strömmat in till Israel. Många av de tusentals etiopiska barn som kommit kunde varken läsa eller skriva. Experterna visste inte hur de skulle kunna få dem att anpassa sig till de israeliska skolorna. Efter konsultation med professor Feuerstein går dessa elever först gå en kurs i hebreiska innan de integreras i vanliga skolor. Under skolgången får de sedan under vissa timmar stödundervisning i hebreiska, matematik och Instrumental Enrichment.

Kromosomerna har inte sista ordet
En annan grupp som Reuven Feuerstein hjälper är unga med Downs syndrom. Bland annat driver institutet ett projekt där man förbereder dem för volontärtjänst inom den israeliska armén. I Israel är militärtjänstgöringen en viktig normativ erfarenhet för israeliska ungdomar som precis har slutat skolan, lika viktig för dem med Downs syndrom.

- Våra frivilliga betyder en hel del för samhället i form av hjälptrupper inom armén, säger Reuven Feuerstein, men det är också viktigt för samhället att kunna relatera till människor som är annorlunda.

Han och hans kollegor har öppnat ett hem där unga med Downs syndrom får lära sig att leva ett självständigt liv, samtidigt som de får hjälp att bli helt integrerade i samhället. Många av dem går kurser för att kunna arbeta som äldre- och handikappvårdare. Enligt Reuven Feuerstein kan barn med Downs syndrom och andra kromosomdefekter utvecklas och deras medfödda problem överbryggas genom utbildning och social integrering.

The sky is the limit
Feuersteins teknik används även av den israeliska militären för att hjälpa hjärnskadade soldater. Yoram är en ung arméofficer som träffades av en krypskytt under sin militärtjänstgöring och fick en skada på främre hjärnloben. Ingen vågade någonsin tro att han skulle kunna återgå till sina universitetsstudier. Idag får han hjälp via kognitiv rehabilitering. Under ledning av ett team lett av Dr Rashmi Sharma, har Yoram gjort otroliga framsteg. Under våren fick Dr Rashmi till sin stora förvåning ett telefonsamtal från Yoram där han berättade att han precis klarat sitt statistikprov vid Bar Ilan Universitetet.

Det kan verka som om himlen är gränsen för the Institute for the Enchancement of Learning

Kostnaderna är höga, oftast arbetar man en mot en men…

- Om du kan hjälpa ett barn som från början inte kan kommunicera till att integreras i samhället, hur mäter du i så fall utfallet av dina investeringar? frågar Feuerstein.


Janet M Moshe

Översättning: Åsa Welinder


För mer information:
ICELP
International Center for the Enhancement of Learning Potential
POB 7755, Jerusalem 91077
Israel
Tel: +972-2-561 98 15
reuvenf@actcom.co.il
www.icelp.org
Reuven FeuersteinTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.