Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Reportage

2-97 s.23

ISRAELS KRISTNA VÄNNER:
Stanley Sjöberg intervjuas


"Gud har en stor idé med Israel"


Få kristna präster eller frikyrkopastorer har med ett så intensivt engagemang och så stor kärlek och medkänsla talat för den judiska statens rätt att existera, för alla judars rätt att få hjälp att komma till Israel som den kände pingstpastorn Stanley Sjöberg. Och inte bara talat utan omsatt sina ord i handling genom att med sin smittsamma övertygelse få svenskarna att öppna plånboken och skänka sina bidrag till ryska flyktingars förflyttning till Israel. Bidrag som tillsammans blivit sexsiffriga summor, stora nog att fylla hela flygplan med medellösa immigranter.

Som son till en pastor och missionär och själv missionerande pingstpastor redan från 15 års ålder upplever han ändå ingen konflikt i att kämpa för judarna, som definitivt inte låter sig omvändas.
-När det gäller Israel flyter vår tro samman, konstaterar han bara lugnt. -Hur kan du som ickejude ägna så mycket tid och kraft åt att år ut och år in samla in enorma summor till Israel, när det faktiskt finns judar som "glömmer" att ge något bidrag alls till hjälpbehövande trosfränder i och utanför Israel? -För mig är det självklart att vilja göra en insats. Under pojkåren var jag med föräldrarna i Finland, där far var pastor och vi tog hand om en judisk läkarfamilj, som hotades av finnarna att skickas till Tyskland.
–Jag var bara barn då men upplevde atmosfären, stämningen, deras stora förtvivlan, som gjorde djupt intryck på mig. Lyckligtvis kunde de följa med oss till Örebro, när fars arbete förde oss dit. Min far talade ständigt om Israel och om det judiska folkets rätt till landet. Läser man Bibeln och tror och förstår vad som står där, kan man inte annat än bli en kämpe för Israel. Dess historia går ju som en röd tråd rakt igenom Bibelns alla böcker.
-Folket och landet är oskiljaktiga. Ändå har de varit utdrivna eller ockuperade så obarmhärtigt. Just nu är jag själv speciellt engagerad. Jag känner att jag måste ut och slåss i spalterna! Den historiska okunskapen hos journalister och politiker är så skrämmande. De tycks fullkomligt omedvetna om hur det var på 20-talet, då palestinierna fick Jordanien och två tredjedelar av Palestina. Då var det aldrig tal om orättvisa. Mot den fördelningen opponerade sig inte världen. Det var helt enkelt inget tal om saken, när araberna fick drygt 99% av denna del av Mellersta Östern, 14 miljoner kvadratkilometer mark jämfört med de 12 000 som Israel köpte och kontant betalade, när Nationernas Förbund godkände det judiska folkets hemortsrätt.
-I Israel, på detta lilla område, tar israelerna reservationslöst emot var och en som vill fly hem till en välkomnande trygghet i deras eget land. Naturligtvis vill jag hjälpa till då.
-Det hindrar inte att jag varit med om att göra humanitära hjälpinsatser i muslimska länder utan att mottagarna ens vetat vilka som skänkt pengarna. Nöden är ju stor på många håll i världen. Närmast reser jag därför till Pakistan. Men det är något alldeles speciellt med Israel, där vi hoppas och tror på en ny framtid med fred och rättvisa, med rättfärdighet och frid.
Stanley Sjöberg kan entusiasmera en månghundrahövdad publik, som rycks med av hans intensivt smittsamma engagemang. Han kan få dem att skänka med varm hand och glatt hjärta, kanske mer än de ens drömt om att utlova.

Ett underbart stöd för sin fasta tro på att "Gud har en stor idé med Israel" finner Stanley Sjöberg hos de bibliska profeterna Jesaja, Sakarja och Hesekiel. För de har ju fått rätt i sina förutsägelser, säger han. -Miraklet har ju skett: att Israel blev verklighet!

Norma Wiel-BerggrenTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.