Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Reportage

1-97 sid.13

Israels kristna vänner har fört 650 ryska judar till Israel

Med Malmö som högsäte arbetar föreningen Israels Vänner i hela landet för att främja vänskapen mellan Sverige och Israel. Dess medlemmar är kristna av olika trosriktningar. Det som sammanbinder dem är kärleken till det heliga landet och övertygelsen att judendomen är kristendomens rot och stam. Gamla testamentets profetior om det judiska folkets återvändande som en förutsättning för Messias återkomst besjälar Israels Vänner i deras stöd för Förenade Israelsinsamlingens EXODUS-kampanjer sedan 1990. Med deras gåvor på sammanlagt 2,6 miljoner kronor under 7 år har hittills 650 ryska judar kunnat föras till Israel, d.v.s. mer än fyra fyllda flygplan. Samtidigt stöder man också trädplanteringen. Föreningen ger ut tidskriften Israels Vän som kommer ut med 6 nr per år. Den har en upplaga av 5000 ex.

Eldsjälen bakom dessa stordåd är pastor Bror Olofsson i Malmö som är ledare för Israels Vänner sedan 1961, en reslig och tystlåten, men handlingskraftig man vars inre glöd kommer i dagen särskilt när han talar i sin kyrka i Malmös Rosengård. Han stöds av sin lika engagerade hustru Anna-Greta som skött mycket av verksamheten bakom kulisserna. Bror Olofsson har tillsammans med grupper ur sin sammanslutning besökt Israel ett fyrtiotal gånger sedan 1957. Föreningens eget gästhem i Natanya är utgångspunkten för utflykter till alla de heliga platserna i Israel.

När Avraham Burg, Jewish Agencys ordförande, nyligen besökte Stockholm överlämnade han som ett litet bevis på det judiska folkets tacksamhet en plakett till Bror Olofsson, som aviserat sin avgång efter fyrtio år av välsignelsebringande vänskapsarbete. Plaketten symboliserar nutidens Exodus per flyg som utvecklats till en folkvandring av hisnande dimensioner. Vi kan alla vara tacksamma för pastor Bror Olofssons oförtröttliga arbete för judar i farozonen och för Israel.
Text och foto: Franz T CohnTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.