Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

POLITIK

"Ett Palestina från floden till havet" - vad palestinsk ledare säger på arabiska

Under den senaste tidens blodiga uppror i Israel/Palestina har kunnat noteras i internationella media att palestinska ledare - inklusive ministrar i Arafats regering - säger en sak i västerländska media och en annan när de uttalar sig i arabiska media. Den palestinske ministern för Jerusalem, den lågmälde Feisal Husseini, som anses vara moderat och fredsvän och med en akademisk utstrålning, uttalade sig på följande sätt när han träffade arabiska advokater den 23 mars i Beirut. Här är några utdrag:

"Välsignad vare Beirut som bröt ned fienden och bevisade att vi kan besegra supermakterna. Välsignad vare Motståndet (Hizbollah) som gav oss hoppet om att framtiden är i våra händer (apropå att Israel ensidigt dragit sig tillbaka från södra Libanon).

Den pågående Intifadan har inre, yttre och oundvikliga orsaker. Det är inte en protestaktion utan snarare än frihetsrörelse som inte ska stoppas förrän vi har uppnått fullt palestinskt oberoende..."

"Under Baraks regeringsperiod har vi trots alla tragedier och barbariskt (israeliskt) beteende brutit många tabun. Nu försöker Sharon rulla allting tillbaka. Barak gick med på ett tillbakadragande från 95% av ockuperat palestinskt land. Om vi nu låter Sharon lyckas med sina politiska planer vars utgångspunkt är Israels säkerhet, betyder det att vi återvänder till förhandlingsbordet på basis av rätten till bara 42% av området. Om vi å andra sidan störtar Sharon från hans utgångspunkt som gäller säkerheten, kommer inget annat israeliskt parti att kunna föra en dialog med oss annat än från den punkt där Barak stoppade, nämligen rätten till 95% av territoriet. Därför får vi inte låta Sharon lyckas. Den Palestinska myndigheten kommer inte att förse Sharon med ett skyddsnät även om han i dag talar måttfullt, dock utan att ändra sin politik..."

"Det arabiska toppmötet (som ägde rum följande vecka i Amman) måste avstå från en politik som innebär att Sharon ges en chans. Vi förväntar oss många rejäla konfliktsituationer med israeler under de kommande månaderna, speciellt i Jerusalem. Vi är övertygade att konfrontationen i Jerusalem kommer att påverka världen från Indonesien till Marocko. Det kommer att vara ett tecken till USA, som kommer att tvingas förstå att dess stöd för Israel kommer att förstöra hela regionens stabilitet...."

"Det palestinska folket möter den pågående kampen hand i hand med den Palestinska Myndighetens öppna ledarskap. Det finns ingen intern konflikt mellan oss två..."

"Det kan finnas felsteg och betänkligheter, men Intifadan måste prioriteras..."

"Det finns en viss delikat uppgift som måste förstås av alla. Jag kan vara tvungen att ha kontakter med Sharons regering för att uppfylla något vitalt behov hos mitt folk. Men det rättfärdigar inte att andra arabiska stater öppnar en relation till Israel. Jag upprätthåller kontakt för att kunna göra slut på förhållandet. Det är inte att jämföra med att andra länder öppnar relationer till Israel..."

Det är en skillnad mellan det palestinska folkets strategiska mål, som inte är villigt att ge upp ett uns av palestinsk mark och den politisk-taktiska ansträngningen som har att göra med den aktuella maktbalansen och med det aktuella internationella systemets struktur. Den senare åtgärden skiljer sig från den förra. Vi kan vinna eller förlora taktiskt, men våra ögons mål är att fortsätta att aspirera på det strategiska målet, nämligen Palestina från floden till havet. Vad vi än kan uppnå nu kan inte få oss att glömma denna högsta sanning" (översättarens fetstil).

Kommentar: När man läser uttalanden av detta slag, och tro mig, detta är inte en engångsföreteelse, så blir man inte förvånad över att Israel ställer sig något skeptisk till den palestinska ledningens fredsvilja på senare tid. Israel har dessutom kritiserats hårt i europeiska media och av europeiska politiker för en överdriven säkerhetspolitik visavi de palestinska områdena. Eftersom ingen annan än Israels regering ansvarar för sina medborgares trygghet så kan man inte undgå att efter en genomläsning av Feisal Husseinis programförklaring vinna ökad förståelse för Israels säkerhetsåtgärder. Sådana uttalanden från arabiska och palestinska ledare är inte förbehållna en liten utvald elit eller en arabisktalande befolkning. De finns tillgängliga på Internet och läses säkert av företrädare för europeiska regeringar. Därför blir man dubbelt bedrövad över den helt obalanserade kritik som riktats mot Israel jämfört med den mycket hovsamma kritik - i den mån någon alls uttalats - som har riktats mot den Palestinska myndigheten i media och officiellt.

Lisa Abramowicz, ordförande i Svensk Israel-Information

JIHAD, JIHAD, JIHAD! (Heligt krig!)

Oj då, jag behöver nog lite
make-up innan CNN kommer

Källa: MEMRI (The Middle East Research Institute, Washington DC),
e-mail: memri@erols.com

Översättning till svenska från MEMRI:s engelska översättning av den ursprungliga arabiska texten: L.A.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.