Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

POLITIK

Israels förra utrikesminister talar ut

Historieprofessor och f.d. utrikesministern Shlomo Ben-Ami gästade Stockholm den 18 april och talade på Utrikespolitiska Institutet om regeringen Baraks och därmed sitt eget misslyckande att åstadkomma ett fredsavtal med palestinierna. För att mycket kort sammanfatta ett långt och välformulerat föredrag, så hade en besviken Ben-Ami kommit fram till att Arafat inte var den statsman som kunde eller ville ta svåra men nödvändiga beslut. Han är inte längre en partner för fredssamtal! Arafat är mannen som både skapade och störtade israeliska regeringar. Endast Arafat kunde göra Sharon till premiärminister. Arafat har genom intifadan skapat (orealistiska) förväntningar hos de palestinska gräsrötterna.

Shlomo Ben-Ami
Shlomo Ben-Ami

Israeliska folket har varit redo att gå palestinierna till mötes på de allra flesta punkterna. Men när kravet om återvändande - till Israel - av miljoner palestinska flyktingar framställdes, enades israelerna, från yttersta vänstern till yttersta högern, om att detta skulle betyda slutet för den judiska staten. Detta är ju ett krav på två stater för ett folk, istället för det legitima kravet på två stater för två folk. Shlomo Ben-Ami hade också kommit till insikt om och fått bevis för att "Al Aksa-intifadan" varit planlagd långt före Sharons besök på Tempelberget.

Nu, menar Ben-Ami, är parterna engagerade i en kamp där ingen vill eller kan ge vika. Det krävs yttre hjälp, från USA och EU, för att få fram en uppgörelse. Även Egypten och Jordanien har ett legitimt intresse av att lugn råder. Han trodde emellertid inte att det var bra med interimsavtal utan att det slutliga målet fastställs i förväg. Han trodde ej heller på hållbarheten av ett ensidigt israeliskt tillbakadragande, med en fientlig palestinsk statsbildning på andra sidan en icke stadfäst laglig gräns. Det leder bara till nya konflikter.

Franz T. CohnTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.